Bażanty w terenie

Fotografie dostarczyli:

Pracownicy referatu infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji w Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko

P. Krzysztof Gronikowski (ochrona środowiska, leśnictwo, kultura i rekreacja)

P. Dawid Braciszewski (rolnictwo)

Koło Łowieckie Nr 61 „Sarna” z Kłecka

P. Jarek Frankowski

p. Darek Frankowski

Uczniowie

Justyna Kasprzyk – klasa II b

Jakub Pluta – klasa I c

Uczestnicy zajęć terenowych

DAWID BRACISZEWSKI 4.JPGDAWID BRACISZEWSKI 3.JPGDAWID BRACISZEWSKI 2.JPGDAWID BRACISZEWSKI 5.JPGDAWID BRACISZEWSKI.JPGJUSTYNA KASPRZYK 2.jpgJUSTYNA KASPRZYK 4.jpgJUSTYNA KASPRZYK 5.jpgJUSTYNA KASPRZYK 6.jpgJUSTYNA KASPRZYK 7.jpgJUSTYNA KASPRZYK 8.jpgJUSTYNA KASPRZYK 9.jpgJUSTYNA KASPRZYK.jpgKRZYSZTOF GRONIKOWSKI 2.JPGKRZYSZTOF GRONIKOWSKI 4.JPGKRZYSZTOF GRONIKOWSKI 5.JPGKRZYSZTOF GRONIKOWSKI.JPGKÓŁKO 2.JPGKÓŁKO 3.JPGKÓŁKO 4.JPGKÓŁKO.JPGP1070453.JPGP1070455.JPGP1070458.JPGP1070456.JPGP1070459.JPGP1070460.JPGP1070462.JPGP1070465.JPGP1070466.JPGP1070468.JPGP1070469.JPGP1070470.JPGP1070471.JPGP1070472.JPGP1070473.JPGP1070775.JPGP1070777.JPGP1070778.JPGP1070782.JPGP1070783.JPGP1070789.JPGP1070844.JPGP1070845.JPGP1070948.JPGP1070949.JPGP1070954.JPGP1070957.JPGP1070958.JPGP1070959.JPGP1070960.JPGP1070961.JPG