Bażanty w terenie

Fotografie dostarczyli:

Pracownicy referatu infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji w Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko

P. Krzysztof Gronikowski (ochrona środowiska, leśnictwo, kultura i rekreacja)

P. Dawid Braciszewski (rolnictwo)

Koło Łowieckie Nr 61 „Sarna” z Kłecka

P. Jarek Frankowski

p. Darek Frankowski

Uczniowie

Justyna Kasprzyk – klasa II b

Jakub Pluta – klasa I c

Uczestnicy zajęć terenowych

Response code is 404