Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

I semestr

12 września – posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy, wnioski z ewaluacji wewnętrznej, prezentacja programu doskonalącego, sprawy bieżące itp. – godz. 15.15.

12 września – spotkanie dyrekcji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich – hol szkoły na parterze, godz. 16.30.

13 września – spotkanie dyrekcji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich – hol szkoły na parterze, godz. 16.30.

23 listopada – śródsemestralne posiedzenie Rady Pedagogicznej połączone ze szkoleniem na temat: „Depresja i samookaleczenia”
– godz. 14.30.

23 listopada – spotkania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich w formie „otwartych drzwi” – w godz. 16.00 – 18.00.

17 stycznia 2018 r. – klasyfikacyjne posiedzenie Rady ...

Czytaj więcej