Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

II semestr

10 kwietnia 2017 – śródsemestralne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.20

10 kwietnia 2017 – konsultacje z rodzicami uczniów w formie „otwartych drzwi” – godz. 17.00 – 19.00

11 kwietnia 2017 – konsultacje z rodzicami uczniów w formie „otwartych drzwi” – godz. 16.00 – 18.00

13 czerwca 2017 – klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.20

22 czerwca 2017 – analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.20

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej – termin do uzgodnienia

Uwaga! Do 12 maja 2017 roku należy powiadomić rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych oraz o obniżonych ocenach z zachowania! Oceny ze wszystkich przedmiotów oraz z zachowania należy wystawić w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 20...

Czytaj więcej

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

I semestr

13 września 2016 – posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy, wnioski z ewaluacji wewnętrznej, prezentacja programu doskonalącego, sprawy bieżące… itp. – godz. 14.30

13 września 2016 – spotkanie dyrekcji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych – hol szkoły na parterze – godz. 16.15

14 września 2016 – spotkanie dyrekcji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich – hol szkoły na parterze – godz. 16.15

15 września 2016 – spotkanie dyrekcji oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich – hol szkoły na parterze – godz. 16.15

14 listopada 2016 – szkoleniowe (PPP) oraz śródsemestralne posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 15.20

15 listopada 2016 – konsultacje z rodzicami uczniów klas pierwszych...

Czytaj więcej