Bocian – sąsiad z wielkiej strzechy.

Zwykło się uważać, że bociany pojawiają się u nas na św. Józefa (19 marca). Oczywiście data przylotów najbardziej uzależniona jest od warunków pogodowych panujących zimą i wczesną wiosną, niemniej istotnie, ptaki te powracają w rodzinne strony zwykle w drugiej połowie marca i na początku kwietnia.

Bocian biały z rodziny bocianowatych jest ptakiem chronionym. Zamieszkuje tereny środkowej i wschodniej Europy, Półwysep Pirenejski, Półwysep Bałkański, a także północną Afrykę, Azję Mniejszą i Azję Środkową. Osiąga 100 cm długości i 200 cm rozpiętości skrzydeł. Jako pierwszy na gnieździe (używanym przez wiele lat) zjawia się samiec. W przypadku, gdy konieczna jest budowa nowego gniazda, rozpoczyna on budowę, którą wspólnie kończą obydwa ptaki po przylocie samicy...

Czytaj więcej

Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi 2015. Nasz pomysł na promocję recyklingu.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. zaproszono kłeckich gimnazjalistów na okolicznościowy apel, którego celem było promowanie postaw ekologicznych. Tegoroczne spotkanie poświęcono problemowi recyklingu, czyli jednej z metod ochrony środowiska naturalnego. Organizatorzy chcieli uświadomić młodzieży, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na terenie Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku corocznie obchodzony jest Dzień Ziemi. W czasie okolicznościowych spotkań oraz za pomocą gazetek, happeningów i konkursów uczniowie apelują między innymi o ratowanie lasów tropikalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, oszczędzanie wody i energii, segregację odpadów i ponowne ich zagospodarowywanie.

22 kwietnia to Święto naszej Planety i wszystkich ekologów...

Czytaj więcej

Zgłoszenie na konkurs „Szkoła z tradycją” gimnazjalnego Rajdu Śladami Profesora Władysława Nehringa.

Istotą projektu „Rajd Śladami Profesora Władysława Nehringa” jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły, jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot. Postanowiliśmy zgłosić rajd do konkursu ogólnopolskiego „Szkoła z tradycją”.

Konkurs internetowy „Szkoła z Tradycją” skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem (minimum 3 edycje). Konkurs ma promować te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do otaczającej nas rzeczywistości...

Czytaj więcej

Nagrodzone ulotki uczniów.

Konkurs skierowany był do miłośników technik komputerowych. Na konkurs wpłynęło 16 prac z trzech gimnazjów: Nr 3 oraz 4 z Gniezna oraz z Kłecka. Nasze uczennice zajęły pierwsze miejsca, a wyniki były następujące:

Martyna Koronka I miejsce ( Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)

Magdalena Dyja, Julia Nowaczewska II miejsce ( Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)

Martyna Karolina Krzewińska III miejsce (Gimnazjum Nr 4 Gniezno)

Prace wszystkich uczniów z naszej szkoły przedstawiamy na zdjęciach.

Czytaj więcej

Sukces w konkursie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na projekt ulotki „Rowerem poznajemy powiat gnieźnieński”.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ogłosiło z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi konkurs plastyczny na „Projekt ulotki promującej ekologiczny styl życia – rowerem poznajemy powiat gnieźnieński”.

Konkurs skierowany był do miłośników technik komputerowych. Zadanie polegało na wykonaniu ulotki promującej turystykę rowerową, zdrowy styl życia, szlaki rowerowe i interesujące ze względów przyrodniczych bądź historycznych tereny gmin powiatu gnieźnieńskiego. Celem konkursu Starostwa było promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży, ukazanie różnorodności biologicznej i piękna ziem powiatu gnieźnieńskiego oraz popularyzowanie ich. Konkurs miał inspirować do aktywności twórczej, rozwijać wrażliwość na otaczające środowisko...

Czytaj więcej

Współpraca z PKE – Kołem w Gnieźnie. Udział w XX Gnieźnieńskich Prezentacjach Ekologicznych oraz współorganizacja imprezy „Rowerowe eko – inspiracje” dla powiatu gnieźnieńskiego.

W dniu 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie we współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizował jubileuszowe XX Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne „Rowerowe eko – inspiracje”. Uczestniczyło w nich 13 uczniów z naszej szkoły: Natalia ( I a), Justyna ( I b), Magdalena, Klaudia, Olga, Zuzanna, Sandra ( I c), Julia, Oliwia, Weronika, Sebastian ( I d) oraz Martyna i Maciej ( II b, II d).

Opiekunem gimnazjalistów była Beata Trocha, która jako członek PKE – Koło w Gnieźnie współredagowała regulaminy konkursów i układała zadania dla uczniów szkół podstawowych ( klas I – VI) Powiatu Gniezno w następujących konkursach:

Konkurs piosenki ekologicznej dla klas I – III szkół podstawowych.

Mię...

Czytaj więcej

Ankiety przyrodnicze oraz testy ekologiczne w klasach – fotoreportaż.

Czytaj więcej