Lekcja o porożach – wizyta łowczego Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna” w II d.

Lekcja biologii wcale nie musi być nudną. Bezpośredni kontakt z leśnikami i leśnymi eksponatami potrafi obudzić ciekawość w każdym.

„Lasy są naszym wspólnym dobrem, o które musimy dbać. Spotkania z leśnikami są doskonałą okazją, aby propagować postawy proekologiczne. Taka forma edukacji jest bardzo efektywna, a uczniowie zapamiętują więcej nowych informacji niż podczas tradycyjnej lekcji” – powiedział Jan Siepak, łowczy koła łowieckiego Nr 61 „Sarna” z Kłecka na spotkaniu z młodzieżą klasy II d.

Rogi i poroże – w potocznym rozumieniu te dwa terminy używane są zamiennie jako synonimy. Widząc jelenia, żubra, muflona lub sarnę często mówimy, że noszą one na głowach rogi, poroże zaś uważa się za termin ściśle specjalistyczny...

Czytaj więcej

Wystawa fotografii w gimnazjum „Przyroda okolic Kłecka” i nie tylko …

Klasa III b pomogła zorganizować wystawę fotografii „Przyroda okolic Kłecka” i nie tylko… 21 maja przygotowaliśmy trzy podkłady z fotografiami użyczonymi przez Ośrodek Kultury w Kłecku.

Zdjęcia formatu A4 były bardzo atrakcyjne wizualnie i stanowiły ciekawy wystrój holu dolnego naszego gimnazjum. Cała wystawa to dorobek fotografów amatorów i profesjonalistów z Kłecka i okolic. Podzieliliśmy fotografie tematycznie na działy: bezkręgowce ( owady), krajobrazy oraz flora i fauna. Wiele zdjęć przedstawiało polską awifaunę.

Nowa gazetka ekologiczna była podsumowaniem konkursu czwartego na rysunek bażanta. Przedłużyliśmy do 6 czerwca trzeci konkurs przyrodniczo – łowiecki „Poroża”. Dziękujemy młodzieży za pracę w ramach kółka ekologicznego...

Czytaj więcej

Pomniki przyrody Gminy Kłecko i Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Pomnikami przyrody, w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody obowiązujących obecnie w naszym kraju, są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi się wśród innych tworów. Są to przeważnie sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy lub ich grupy gatunków rodzinnych lub obcych, aleje, głazy narzutowe, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, jaskinie.

Za pomnik przyrody mogą zostać także niewielkie powierzchnie (do 2 ha) wymagające ochrony ze względu na występujące na nich szczególnie rzadkie i cenne z przyrodniczego punktu widzenia zespoły roślinne (np...

Czytaj więcej

Prace fotograficzne uczestników konkursu.

Współpraca z p. Izabellą Grzegorzewską – fotografem amatorem.

Przedstawiamy ciekawsze fotografie uczestników gminnego konkursu „Piękno Ziemi Kłeckiej”. Staraliśmy się ukazać różnorodność biologiczną i piękno ziem Gminy Kłecko oraz popularyzować fotografię, jako formę spędzania wolnego czasu oraz swoistą pasję, w którą wkładamy całe swoje serca.

Wiele zdjęć ukazuje zadrzewienia śródpolne, zbiorniki wodne, florę oraz faunę pól, łąk i lasów okolic Kłecka. Fotografowanie pozwala odkrywać piękno otaczającego nas świata – w tym wypadku naszej Małej Ojczyzny.

Czytaj więcej

Konkursy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Wystawa „Piękno Ziemi Kłeckiej”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku z okazji 25 – lecia Samorządu i 760 lecia Lokacji Kłecka ogłosił w kwietniu konkurs fotograficzny, plastyczny i na krótką formę literacką „Piękno Ziemi Kłeckiej”.

Fotografie i teksty w wersji cyfrowej, prace plastyczne w oryginale, należało złożyć lub przesłać do Domu Kultury w Kłecku do dnia 29 maja 2015r.

Jury powołane przez organizatora dokonało oceny prac, a najlepsze zostały nagrodzone i wyeksponowane

na wystawie z okazji 25 – lecia Samorządu w dniach 6 – 7 czerwca 2015r.

W konkursie fotograficznym uczestniczyło 14 uczniów Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku oraz nauczycielka biologii, Beata Trocha.

Swoje zdjęcia zgłosili uczniowie klas I – III: Agata Książkiewicz (14), Bartek Szyszko (7), ...

Czytaj więcej

Nowe konkursy przyrodniczo – łowieckie. Aktualne gazetki przyrodnicze projektu.

Gazetka majowa zawierała fotoreportaż z XX Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych, czyli obchodów Dnia Ziemi na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Fotografie na gazetce przedstawiały działania, które podejmowaliśmy w okresie kwiecień – maj. Swoje zdjęcia dostarczyli: Maciej, Kinga, Natalia, Justyna – po wywołaniu stanowiły urozmaicenie naszej gazetki pod hasłem: fascynacje fotograficzne.

Ogłosiliśmy też dwa nowe konkursy przyrodniczo – łowieckie ( trzeci i czwarty):

1. Poroża jeleniowatych.

2. Rysunek Bażanta.

Wyznaczyliśmy dwa terminy oddawania odpowiedzi: 27 maja i 5 czerwca. Utworzono bazę uczniów uczestniczących w konkursach przyrodniczo – łowieckich, naniesiono punktację za dwa pierwsze konkursy.

Niezależnie trwał konkurs fotograficzny „Wiosna kwitn...

Czytaj więcej