Prezentacje multimedialne uczniów klas I – II: Bażant.

Nowoczesne środki dydaktyczne wywierają wpływ na cały proces kształcenia, m.in. na przyswajanie i utrwalanie treści nauczania, przebieg operacji myślowych i czynności praktycznych. Nowoczesna technologia komputerowa nie tylko ułatwia dostęp do informacji. Komputer może w znacznym stopniu zaktywizować uczącego się oraz uatrakcyjnić i udoskonalić pracę dydaktyczną nauczyciela i podnieść jej efektywność. Coraz częściej korzysta się z komunikacji wizualnej, która ma dawać lepsze efekty w nauce. Uczniowie naszej szkoły wykonują bardzo chętnie prezentacje ekologiczne na zadane tematy. Już we wrześniu podawany jest kalendarz oddawania prac, przybliżana jest ich tematyka.

W roku szkolnym 2015 / 2016 uczniowie mogli wykonać, między innymi, następujące prezentacje:...

Czytaj więcej

Nowe prezentacje multimedialne uczniów klas III: Formy Ochrony Przyrody. Natura 2000.

Nowoczesna technologia komputerowa nie tylko ułatwia dostęp do informacji, wspomagając procesy kształcenia i samokształcenia, ale również dostarcza narzędzi intelektualnych, twórczych. Prezentacja może z powodzeniem służyć rozwijaniu takich predyspozycji intelektualnych, jak dociekliwość, krytycyzm i samodzielne myślenie. Należy pamiętać, że jednym z głównych zadań szkoły jest rozwijanie u ucznia umiejętności poszukiwania, wykorzystywania i przechowywania różnych rodzajów informacji.

Prezentacja to ciekawa i atrakcyjna forma przekazu informacji, mająca za zadanie pomóc w wyjaśnieniu, nauczaniu lub przedstawianiu odbiorcom jakiegoś zagadnienia. Podstawowym walorem prezentacji powinna być prostota, zwięzłość, komunikatywność...

Czytaj więcej

Skorzęcińskie lasy oraz Koło Łowieckie Nr 92 „Leśnik” ze Skorzęcina zapraszają! Leśniczy Paul Redlich – opiekun lasu i jego mieszkańców.

Gmina Witkowo jest najbardziej turystyczną gminą powiatu gnieźnieńskiego i województwa wielkopolskiego. Rozwojowi turystyki sprzyjają warunki naturalne – malownicze tereny, nieskażone środowisko, czyste wody jezior i piękne lasy.

O godzinie 11.00 spotkaliśmy się z przedstawicielem administracji Lasów Państwowych w Gnieźnie, p. Pawłem Jareckim – leśniczym leśnictwa Skorzęcin. Skorzęcińskie lasy zapraszały nas swoim majestatem.

Gościnne Koło Łowieckie „Leśnik” ze Skorzęcina w roku 2017 obchodziło będzie 70 – lecie działalności. Przywitali nas w imieniu Prezesa, p. Jana Nowakowskiego myśliwi: p. Wojciech Burzyński – łowczy, p. Jerzy Zawiślak oraz p. Wiesław Goll. Obecnie Koło „Leśnik” liczy 58 myśliwych, reprezentujących różne zawody i profesje...

Czytaj więcej

Odwiedziliśmy wolierownię bażantów w Braciszewie. Praktyka hodowlana przedstawiona przez myśliwych z Koła Łowieckiego Nr 63 „Bażant” z Gniezna.

Pierwszym punktem, który zwiedziliśmy była wojlerownia bażantów w Braciszewie. Opowiadali o niej i oprowadzali nas: jej właściciel i łowczy Koła „Bażant”, p. Sławomir Popis; sekretarz koła, p. Jerzy Rumieniecki oraz pracownicy: p. Marcin Piłat i p. Tomasz Lubawy. Koło Łowieckie ,,Bażant” w Gnieźnie powstało w 1957 roku. Prezesowi Sarny, p. Tadeuszowi Frąckowiakowi towarzyszył także p.Wacław Nawrocki.

Dowiedzieliśmy się, jak wygląda hodowla bażantów łownych, czyli praktyka hodowlana. Ale może zacznijmy od początku, aby każdemu chociaż pokrótce zobrazować ogrom pracy, jaki należy włożyć w prowadzenie takiej hodowli. Żeby to sobie wyobrazić trzeba spędzić tam trochę czasu i zobaczyć wszystko z bliska...

Czytaj więcej

W jedności siła! Trzy koła łowieckie z powiatu gnieźnieńskiego włączyły się w realizację gimnazjalnego projektu „Ożywić pola. Rok bażanta”.

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Ożywić pola” okazała się wspaniałym podsumowaniem ponad 1,5 rocznych działań kłeckiego gimnazjum w „Roku bażanta”.

Inicjatorem wyjazdu dla najbardziej aktywnej w programie młodzieży oraz szkolnych koordynatorów było niezawodne jak zawsze Koło Łowieckie Nr 61 „Sarna” z Kłecka. Wycieczka nie odbyłaby się bez współpracy: Nadleśnictwa Gniezno, Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko oraz Dyrekcji Gimnazjum.

Czytając program wyjazdu nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile osób zaangażuje się w realizację naszego projektu...

Czytaj więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Karniszewa nagrodzeni. Dziękujemy za rysunki bażanta!

Nagrody w konkursie plastycznym BAŻANT rozdaliśmy młodszym kolegom ze Szkoły Podstawowej z Karniszewa w dniu 25 kwietnia 2016 r. Okazją były XXI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne w Gnieźnie.

Nagrody młodym ekologom wręczyli: Radny Rady Miasta – p. Jerzy Chorn oraz p. Krzysztof Gronikowski – inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa, kultury i rekreacji Urzędu Miasta i Gminy Kłecko.

Czytaj więcej

XXI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne – współorganizacja imprezy.

Obrady jury konkursu plastycznego, zadania ornitologiczne dla ekip.

Nasze gimnazjum włączyło się we współorganizację całej imprezy. Uczniowie Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku pomagali na scenie, zapisywali wyniki, pomagali akustykowi oraz w sprawdzaniu testów konkursowych. Dla uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych całego Powiatu zaplanowano międzyszkolny turniej wiedzy, konkurs plastyczny oraz literacki.

Do konkursowych zmagań przystąpiło w tym roku 11 szkół podstawowych, dla których szkolna koordynator projektu „Ożywić pola” przygotowała pytania oraz prezentację na scenę. Przed przystąpieniem do ekologicznych zmagań niespodzianką był występ muzyczny naszej uczennicy – Mileny Andrzejewskiej, która wykonała piosenkę „Kwiaty”...

Czytaj więcej