Introdukcja bażanta łownego – zasiedlanie łowisk.

Bażanty najlepiej radzą sobie w spokojnych okolicach, na żyznych glebach o stałym i uregulowanym stanie wód. Okazuje się jednak, iż mimo zamiłowania do spokoju ptaki bardzo dobrze asymilują się w regionach wysokiej kultury rolniczej, skrajach wielkich miast i okręgów przemysłowych. Porażką natomiast, najczęściej kończą się zabiegi zasiedlania na terenach piaszczystych i suchych. Bardzo ważne jest struktura uprawy i tradycje rolnicze, niedopuszczalne jest wypalanie traw, rowów, brzegów stawów i trzcinowisk. Zabiegi takie są zabójcze dla dużej części ekosystemu, a szczególnie dla bażantów. Następnym krokiem jest konieczność korekty ekosystemu. Rowy, skraje lasów, pobocza dróg należy obsadzić roślinami, które zapewnią ptakom urozmaicone pożywienie i kryjówki...

Czytaj więcej

11 lutego – Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

Zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z myśliwymi i wolontariuszami pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Do podstawowych czynności w lasach należą obecnie: odśnieżanie dróg leśnych i miejsc występowania naturalnego pokarmu (np. borówki czernicy, wrzosu), ułatwienie dostępu do naturalnego wodopoju, ścinanie drzew do spałowania. Przed niedostatkiem wody chroni natomiast podanie soczystej karmy – buraków, marchwi, ziemniaków, jabłek.

Zbyt obfite, nieodpowiednie i nieuzasadnione przyrodniczymi warunkami dokarmianie zwierząt, może im przynieść więcej szkód niż pożytku...

Czytaj więcej

Lutowe obserwacje ornitologiczne. W obiektywie p. Izabelli. Nowe gazetki projektu.

Różnorodność przyrodnicza i krajobrazowa Wielkopolski sprawia, że region jest domem dla wielu gatunków ptaków. Wybierając się nawet na zwykłą wycieczkę, warto zaopatrzyć się w lornetkę, bo ciekawe i rzadkie gatunki można zobaczyć zupełnie niespodziewanie. Najlepszymi ostojami dla skrzydlatych stworzeń są tereny chronione. Obserwowanie ptaków, ptasiarstwo – rodzaj hobby polegający na obserwowaniu ptaków, gołym okiem lub przez przyrządy optyczne (lornetkę, lunetę). Towarzyszy temu zazwyczaj zgłębianie wiedzy na temat ich wyglądu, głosów, zachowań i biologii. Ponadto ptaki są zwykle fotografowane. Miłośnicy tego hobby nazywani są ornitologami amatorami, ptasiarzami lub (rzadziej) ptakolubami...

Czytaj więcej

Prezentacja: Ptaki łąk i pól. Ptaki.

Wiele gatunków ptaków preferuje otwarte tereny gdzie może znaleźć pokarm i założyć gniazdo. Wiele z tych  skrzydlatych stworzeń jest w niebezpieczeństwie. Na otwartym terenie łatwiej można być dostrzeżonym przez drapieżnika.

Szczególnie skryty tryb życia prowadzą pokrzewki. Kryją się w gęstwinie zarośli i umykają szybko jeśli coś je spłoszy. Szczególnie pospolita na łąkach bogatych w zadrzewienia śródpolne i małe krzewy jest cierniówka. Jest nieufna, poluje na owady w locie i zrywa je bezpośrednio z liści i gałązek. Przemyka bardzo zwinnie pomiędzy plątaniną gałązek. Szczególnie częsta tam gdzie występują jeżyny i krzaki dzikiej róży oraz tarniny. Gniazdo jest uwite dość niestarannie. Rozpada się po wylocie młodych...

Czytaj więcej

Prezentacja: Tam gdzie szumi las.

Las to nie tylko drzewa. To również krzewy, trawy, grzyby, mchy, paprocie w takiej ilości gatunków, że trudno je policzyć. Las to także schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Obumarłe liście i drzewa są przerabiane na urodzajny humus przez maleńkie organizmy i grzyby. Humus stanowi pożywienie dla drzew. Las jest, więc wspólnotą życia, w której wszystkie rośliny i zwierzęta są od siebie uzależnione. Las, jako ekosystem stwarza różnorodne możliwości poznawcze i dostarcza bogatego materiału badawczego. Lekcje w lesie można przeznaczyć na utrwalenie i pogłębienie już znanego materiału, sprawdzenie umiejętności i wiadomości lub zapoznanie ze zjawiskami, z którymi uczeń jeszcze się nie zetknął, względnie na wprowadzenie nowych pojęć.

Lasy od wieków ...

Czytaj więcej

Prezentacja edukacyjna „Bażant”.

Prezentacja to ciekawa i atrakcyjna forma przekazu informacji, mająca za zadanie pomóc w wyjaśnieniu, nauczaniu lub przedstawianiu odbiorcom jakiegoś zagadnienia. Zadanie ogłoszono przed feriami zimowymi, w styczniu 2016 r. Uczniowie przygotowywali: indywidualnie lub grupowo prezentacje multimedialne „Bażant” w programie Power Point lub innych dostępnych.

Prezentacje, różne pod względem merytorycznym, wizualnym oraz technicznym oglądane były na bieżąco, w miarę oddawania prac przez indywidualnych uczniów lub zespoły. Podczas ich oglądania wybrano ciekawsze strony z wielu prac i stworzono z nich prezentacje edukacyjną...

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – frazeologiczny łamaniec ornitologiczny ( klasy I a – I c, III d).

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) to coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Ponad połowa spośród około 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożona. Czarny scenariusz przewiduje, że do końca XXI w. przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie używanych języków; optymiści szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ...

Czytaj więcej