Szukamy bażanta – piszemy list gończy na języku niemieckim w klasie II b.

List gończy to urzędowe ogłoszenie, zamieszczane w gazetach lub rozklejane w formie plakatów, pokazywane w TV, ogłaszane przez radio, informujące o poszukiwaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób zbiegłych. W liście gończym zazwyczaj zamieszcza się wizerunek poszukiwanego (jego zdjęcie lub rysunek), rysopis i inne dane personalne, o ile są znane.

Uczniowie klasy II b niemieckiej grupy językowej p. Pauliny Janas mieli stworzyć list gończy za bażantem w ramach projektu „Ożywić pola”. W liście gończym znalazły się: imię poszukiwanego bażanta, jego portret oraz rysopis: znaki szczegółowe, kolor, wzrost, waga. Forma wykonania listu gończego była dowolna, tak jak informacje w nim zawarte...

Czytaj więcej

Nasza propozycja zabawy edukacyjnej. Gra planszowa POTYCZKI Z BAŻANTEM.

GRA PLANSZOWA POTYCZKI Z BAŻANTEM

Wprowadzenie:

Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia szacowano, że w Polsce występowało około pół miliona bażantów. W końcu XX wieku było ich już niewiele ponad sto tysięcy osobników.

Powodem tak drastycznego zmniejszania liczebności były zmiany w krajobrazie przyrodniczym spowodowane głównie działalnością człowieka. Z pól znikały naturalne elementy krajobrazu w postaci zakrzewień, trzcinowisk i innych tego typu nierolniczych elementów krajobrazu.

INSTRUKCJA:

Gra planszowa: dla 2 – 3 osób (losowa).

Zawartość pudełka:

przestrzenna plansza do gry;

kostka sześcienna;

2 – 3 pionki;

zadania na kartonikach;

teoria do zadań, instrukcja do gry.

Wstęp:

Wybierasz się na wycieczkę terenową...

Czytaj więcej

Gazetka po 3 konkursie przyrodniczo – łowieckim.

Czytaj więcej

Zagadnienia recyklingu na lekcjach języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

W edycji „Rok bażanta” ważnym elementem programu są działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych.

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o recyklingu opakowań i nie tylko. Jest to związane zarówno z dbałością o środowisko jak i z koniecznością dostosowania się do unijnych dyrektyw, nakazujących prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów oraz ich powtórnego wykorzystania. Zagadnienia te omówiły w ramach projektu „Ożywić pola” klasy: III d – na lekcji języka niemieckiego z p...

Czytaj więcej

Jaskółka oknówka – nasze obserwacje.

Oknówka zwyczajna, jaskółka oknówka, oknówka (Delichon urbicum) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych. Zamieszkuje niemal całą Eurazję (poza Islandią w Europie i tropikalną częścią Azji), część północnej Afryki oraz Amerykę Północną. Migruje na dalekie dystanse. Zimuje w Afryce na południe od Sahary, w Indiach, Mjanmie i północnej części Półwyspu Indochińskiego.

W Polsce występuje jako liczny ptak lęgowy. Spotyka się ją w wysokich górach, w polskich warunkach do 1200 m n.p.m. Licznie występuje w całym kraju w trakcie migracji. Przeloty od kwietnia i maja, a odloty od końca sierpnia do połowy października. Ostatnie jaskółki są widywane jeszcze w listopadzie. Nie są spotykane podczas zimy...

Czytaj więcej

Prezentacje multimedialne uczniów klas III: „Recykling”.

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały.

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią...

Czytaj więcej

Ostatnie działania w „Roku bażanta” na lekcjach biologii i zajęć artystycznych.

W maju podejmowaliśmy na zajęciach lekcyjnych ostatnie działania w ramach projektu „Ożywić pola. Rok bażanta”. Gimnazjaliści oraz młodzież z Niemiec – uczestnicy wymiany międzynarodowej oglądali zapoznali się także z założeniami projektu oglądając sprawozdania z „Roku zająca” oraz „Roku trznadla”.

Z ciekawością przyjęli film przyrodniczy „Sekretne życie drzew” zrealizowany przez Artura i Saturninę Homan, odkrywający przed widzem nieznany i tajemniczy świat starych drzew oraz zwierząt dzięki nim żyjących. Wiekowe drzewa są wspaniałą ozdobą naszego krajobrazu. Zarówno te rosnące w przydrożnych alejach, jak i te samotnie królujące pośród łąk i pól zachwycają swoim dostojnym pięknem.

„Sekretne Życie Drzew” to nasz trzeci – po „Ryt...

Czytaj więcej