Nagrodzone prace plastyczne w konkursie BAŻANT.

W pierwszym tygodniu maja podsumowaliśmy wszystkie konkursy przyrodniczo – łowieckie, które odbywały się w drugim semestrze roku szkolnego 2015 / 2016.

Nagrodziliśmy także oddzielnie uczniów klas I, biorących udział w konkursie plastycznym BAŻANT.

Czytaj więcej

Finał konkursów o tematyce przyrodniczo – łowieckiej „Ożywić pola. Rok bażanta” w gimnazjum.

W pierwszym tygodniu maja podsumowaliśmy wszystkie konkursy przyrodniczo – łowieckie, które odbywały się w drugim semestrze roku szkolnego 2015 / 2016. Przewidziano 2 kategorie (klasy II – III oraz klasy I). Zadaniem dodatkowym w kategorii klas I był rysunek bażanta – oceniany na maks. 50 pkt.

Pierwszy konkurs ogłoszono w grudniu 2015 r., kolejne w marcu i kwietniu.

Ich tematyka była następująca:

KONKURS 1 – Krzyżówka ornitologiczna z hasłem głównym KARMNIK (hasła cząstkowe: sójka, bocian, trznadel, myszołów, bażant, grubodziób, sikorka).

KONKURS 2 – Części ciała zająca i dzika w gwarze myśliwskiej.

KONKURS 3 – Prawidłowe przyporządkowanie głowy ptaka (dzioba) do stopy?

Uczniowie mogli zdobyć razem:

kategoria klas II/III – 45 pkt.

kategoria kla...

Czytaj więcej

Nagrodzone prezentacje multimedialne „Bażant” oraz „Formy ochrony przyrody”.

W grudniu 2015 r. ogłoszono konkurs multimedialny zgodny z głównym tematem tegorocznego projektu „Ożywić Pola. Rok bażanta”. Uczniowie klas I – III naszej szkoły mieli wykonać prezentacje multimedialne dotyczące BAŻANTA (klasy I – III) oraz FORM OCHRONY PRZYRODY (klasy III).

Konkursy miały na celu:

włączenie się w projekt „Ożywić pola. Rok bażanta”;

przedstawienie morfologii, fizjologii oraz innych wiadomości o tytułowym gatunku – bażancie;

podkreślenie problematyki ekologicznej jako priorytetu w dzisiejszych czasach;

zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, np. znaczące i dynamiczne zmiany stanu środowiska na poziomie poszczególnych ekosystemów, krajów czy całej biosfery;

poszerzenie wiedzy o Polsce i formach ochrony przyrody;

zapoznanie  z walora...

Czytaj więcej

Majowe impresje fotograficzne z ptakami w tle.

Nadchodzi wiosna, zaczynają się przeloty ptaków, które osiądą w naszym kraju. Lecą w dużych stadach do miejsca przeznaczenia. Stada gęsi, łabędzie z szumem przelatujące wysoko nad głowami, to niezapomniane przeżycia. W ptasim świecie to czas wrzawy, zamieszania, feerii barw i odgłosów. Wiosna to przede wszystkim okres lęgowy.

W lecie aktywność ptaków maleje; odchowywanie potomstwa, upały , wielość pożywienia nie skłaniają je do zbyt wielkiego wysiłku. Poza tym jest to pora wymiany upierzenia. Na początku jesieni zaczynają się odloty na zimowiska. Wiele z gatunków zbiera się na sejmikach, oceniając swą kondycję, ćwiczą skrzydła do długich lotów, dobierają się w grupy.

Do obserwacji ptaków w każdej porze roku potrzebna jest lornetka, luneta, przez k...

Czytaj więcej

Ankieta o recyklingu – podsumowanie, analiza wyników, opracowanie graficzne, wnioski.

W ramach programu edukacji ekologicznej przeprowadzono badanie ankietowe mające zbadać poziom świadomości ekologicznej uczniów Gimnazjum im prof. Władysława Nehringa w Kłecku. W badaniu wzięło udział 190 uczniów klas I – III. Ankiety zostały przeprowadzone w kwietniu 2016 r. Wszystkie wróciły poprawnie wypełnione, podsumowano je na zajęciach kółka ekologicznego – w drugiej połowie kwietnia.

Kwestionariusz ankiety zawierał 10 pytań. Wyniki opublikowano w maju.

PODSUMOWANIE

Pytanie 1.

Czy uważasz, że Twoje zachowanie ma wpływ na stan środowiska?

W pierwszym pytaniu ankietowani mieli odpowiedzieć, czy uważają, że ich zachowania mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego...

Czytaj więcej

Prezentacje multimedialne uczniów klas I – II: Bażant.

Prezentacja może z powodzeniem służyć rozwijaniu takich predyspozycji intelektualnych, jak dociekliwość, krytycyzm i samodzielne myślenie. Należy pamiętać, że jednym z głównych zadań szkoły jest rozwijanie u ucznia umiejętności poszukiwania, wykorzystywania i przechowywania różnych rodzajów informacji.

Zadanie ogłoszono w styczniu 2016 r., a podsumowaliśmy je w maju 2016 r. Warunki techniczne prezentacji zostały spełnione. Wszystkie prace były umieszczane w pamięci komputera, na zajęciach kółka ekologicznego dyskutowano nad ich zawartością. Uczniowie przygotowywali: indywidualnie lub grupowo prezentację multimedialną w dowolnym, dostępnym programie. Wszyscy uczniowie wywiązali się z zadania.

Prezentacje, różne pod względem merytorycznym, wizualnym oraz t...

Czytaj więcej

Mamy szkolne LOGO projektu „Ożywić pola 2015/2016. Rok bażanta”.

Konkurs na logo akcji „Ożywić Pola. Rok bażanta” ogłoszono w lutym 2016 r. Przypomnieliśmy, że w logo musiała być zawarta pełna nazwa Naszej Szkoły oraz nazwa Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna” z Kłecka.

W konkursie uczestniczyli uczniowie oraz myśliwi ze współpracującego ze szkołą Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla IX edycji. Logo wykorzystywane będzie przez Gimnazjum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. Projekt znaku graficznego nadaje się do różnorodnego wykorzystania: Internet, pisma, ulotki. Wśród uczniów nagrodzono Martę Hoffmann z klasy III a. Autorem nowego znaku graficznego „Roku bażanta” jest p. Darek Majorczyk – myśliwy z Sarny oraz p. Tomasz Mirek...

Czytaj więcej