Przyrodnicze obserwacje fotograficzne p. Izabelli.

Czytaj więcej

Prezentacje multimedialne uczniów – zadrzewienia śródpolne.

Prezentacja multimedialna to obecnie jeden z najefektywniejszych sposobów reklamy i przekazu. Nauczanie przy użyciu prezentacji multimedialnej pozwala oddziaływać całym spektrum bodźców, co stawia ją na uprzywilejowanej pozycji wśród innych środków dydaktycznych. Możliwość pracy interaktywnej z prezentacją sprawia, iż może być ona wykorzystywana także do samokształcenia, gdzie wydatnie wspomaga proces uczenia się.

Prezentacja to ciekawa i atrakcyjna forma przekazu informacji, mająca za zadanie pomóc w wyjaśnieniu, nauczaniu lub przedstawianiu odbiorcom jakiegoś zagadnienia. W szkołach wprowadza się innowacje, które mają prowadzić do bardziej skutecznego czerpania wiedzy przez uczniów, jak również ułatwić pracę nauczycielom. Coraz częściej korzysta się z komunikacji wizualnej, która ma dawać lepsze efekty w nauce.

Czytaj więcej

Fascynacje jesienne Macieja Jaskulskiego oraz Marcina Artymowicza – fotoreportaż.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Drzewa. Las w obiektywie uczniów.

Co nam dają drzewa? Są miłe dla oka, oczyszczają powietrze, chronią przed palącym słońcem w upalny dzień, dają materiał na budowę domu i smaczne owoce.

Co minuta znika las naturalny, którego wielkość można porównać do 36 boisk do piłki nożnej, a co 3 lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni Polski – alarmują ekolodzy i przyrodnicy. A drzewo chronić warto, bo odgrywają one niebagatelną rolę w światowym ekosystemie.
Jako największe rośliny i dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Rośliny dr...

Czytaj więcej

Kłeckie fascynacje fotograficzne Aleksandry Frąckowiak i Zuzanny Beczek – fotoreportaż.

Czytaj więcej

Dni Ochrony Przyrody – zadrzewienia śródpolne na plakatach uczniów.

Krajobraz Wielkopolski od wielu wieków jest intensywnie użytkowany rolniczo, o zachowaniu wielu gatunków flory i fauny decyduje obecność fragmentów nieeksploatowanych rolniczo ekosystemów. Zadrzewienia, zwłaszcza składające się z rodzimych gatunków drzew i krzewów, stanowią siedliska występowania cennych przyrodniczo, często zagrożonych wyginięciem gatunków roślin takich jak na przykład storczyki czy wielu gatunków owadów, ssaków i ptaków. Wraz z likwidacją zadrzewień, giną gatunki, które się w nich chronią, żywią i rozmnażają.

O zbawiennym wpływie zadrzewień na uprawy byli przekonani już w XIII/XIV wieku rolnicy w Anglii i Szkocji...

Czytaj więcej

Październikowa gazetka ekologiczna – aktualizacja.

Czytaj więcej