Gazetka „Ożywić pola. 2015/2016.Rok bażanta”.

Istnienie Koła Ekologicznego oraz Biologicznego w naszym gimnazjum wspiera działania proekologiczne na terenie szkoły. Plan działań ekologicznych przygotowujemy przy współudziale uczniów. Są to: konkursy, wystawy, przedstawienia tematyczne, akcje, wycieczki, zajęcia terenowe itp. Organizujemy okazjonalne konkursy plastyczne, literackie, multimedialne lub fotograficzne dla uczniów a także dla nauczycieli. Informacje o aktualnie trwających konkursach zamieszczane są na gazetkach. Wystawy są propozycją dla szerokiego grona odbiorców, w prosty sposób mogą rozbudzić zainteresowanie ekologią. Organizujemy kilka wystaw rocznie, często są to wystawy pokonkursowe...

Czytaj więcej

Wśród zadrzewień śródpolnych. Fotografia krajobrazowa.

Fotografia krajobrazowa była jednym z pierwszych, podstawowych i najważniejszych gatunków fotografii. Kiedy tylko pojawiła się możliwość tworzenia zdjęć, fotografowie skierowali aparaty na otaczający ich świat. Krajobrazem jest przecież wszystko, co nas otacza.

Zadrzewienia śródpolne są to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska, które nie stanowią zbiorowisk leśnych wraz z zajmowanym terenem oraz pozostałymi składnikami szaty roślinnej. Występują między innymi przy drogach, rowach, na nieużytkach i wyrobiskach, przy stawach, rzekach, jeziorach i wokół oczek wodnych.

Na polach, łąkach oraz miedzach zlokalizowane są zadrzewienia użytków rolnych. Drzewa są sojusznikami rolnika, sprzymierzeńcami w zmaganiach o lepsze plony, są niezbędnym elementem krajobrazu...

Czytaj więcej

Szukamy materiałów o bażantach – zajęcia świetlicowe. Dbamy o rośliny w pracowni biologicznej.

Ekologia to pojęcie szersze niż ochrona środowiska przyrodniczego. Nadrzędnym celem edukacji ekologicznej jest dokładne poznanie przez ucznia otaczającej go przyrody. Zajęcia ekologiczne kształtują właściwy stosunek młodzieży do przyrody, pogłębiają wiedzę o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcają do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwania nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody. Szkolna działalność przyrodniczo – ekologiczna od wielu lat stanowi bardzo dobrą formę pracy lekcyjnej jak i pozalekcyjnej. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują współpracę w grupie, rozwijają kreatywność uczniów...

Czytaj więcej

Ptaki w obiektywie p. Izabelli – jesienne obserwacje w terenie.

„Wśród ptaków wielkie poruszenie”. Po letnim wyciszeniu, kiedy ptasi rodzice skupieni byli na bezpiecznym wychowaniu piskląt, z dala od niepożądanych oczu, ptaki wyszły z ukrycia. Znowu łatwiej je podglądać, bo rozpoczął się fascynujący czas dla ptaków i dla ptasiarzy – jesienna wędrówka.

Nie wszystkie ptaki, które spędziły u nas lato wybierają się w daleką drogę na zimowiska. Te, którym niestraszna jest nasza zima, pozostaną z nami. Dołączą do nich także niektóre spośród ptaków, które żyją na północy i wschodzie Europy, gdzie zima jest bardziej dokuczliwa. Nasze zimowe klimaty wydają się im łagodniejsze. W ten sposób już jesienią nasze rodzime grupy bogatek, gawronów i kawek przyjmą w gościnę swoich krewnych z północnego wschodu.

Na...

Czytaj więcej

Przed akcją „Ratujmy kasztanowce” – kasztanowce zwyczajne w obiektywie Bartka i Weroniki.

Od 2003 r. bierzemy udział w akcji „Ratujmy kasztanowce”. Polega ona na zbiorowym grabieniu liści tych drzew, w których rozwijają się larwy szrotówka kasztanowcowiaczka. Następnie zebrane liście pakuje się do worków i przewozi w odpowiednie miejsce, gdzie liście niszczy się najlepiej poprzez spalanie.

Grabienie liści kasztanowca odbywa się w miejscach ich największego zgrupowania w Gnieźnie oraz na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. W roku 2015 r. akcję (teoretyczną lub w terenie) na terenie Gminy Kłecko przeprowadzać będziemy już po raz 12. Zaplanowaliśmy ją na początek listopada. Współpracujemy z Urzędem Gminy w Kłecku oraz z Polskim Klubem Ekologicznym – Kołem w Gnieźnie. Już we wrześniu przyjrzeliśmy się kasztanowcom zwyczajnym na terenie Gminy Kłecko...

Czytaj więcej