CZWARTA EDYCJA PROJEKTU „OŻYWIĆ POLA 2008/2009. ROK CIETRZEWIA”. Warszawa – 9 czerwca 2009 r.

Program aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola 2008 / 2009. Rok cietrzewia” to IV już edycja akcji skierowanej do dzieci i młodzieży w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Akcję ogłosił i propaguje na swoich łamach i stronie internetowej miesięcznik „Łowiec Polski”. Partnerami programu byli: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, Minister Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten harmonizował z prowadzoną od trzech lat, przez Polski Związek Łowiecki, akcją ochrony i rozwoju niektórych populacji zwierząt dziko żyjących, poprzez wzbogacanie ekotonów polno – leśnych.

Wstępnym warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie udziału Gimnazjum z Kłecka do akcji. Koło łowieckie „Sarna” zaopiniowało pozytywnie udział szkoły, wyznaczyło osobę odpowiedzialną za kontakty z młodzieżą. Koordynator szkolny – Beata Trocha wysłała we wrześniu zgłoszenie, Redakcja „Łowca Polskiego” przysłała do szkoły materiały propagujące akcję, koszulki oraz plecaki. Patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz Gminy Kłecko, p. Marek Kozicki.

Z realizacji wszystkich działań młodzież szkolna przygotować miała sprawozdanie w ramach ogłoszonego konkursu. Odesłaliśmy je terminowo i czekaliśmy na wyniki. Tematyka akcji ( oprócz tworzenia i pielęgnacji remiz, tematyki oczek wodnych) stwarzała ponadto możliwości do zapoznania uczniów z tematyką programu NATURA 2000, problemem ochrony zagrożonych zwierząt czy znaczenia bioróżnorodności.

Zaproszenie na ogólnopolskie zakończenie IV edycji akcji „Ożywić pola 2008/2009. Rok cietrzewia” było dla Gimnazjum z Kłecka miłym zaskoczeniem. Na konferencję w dniu 9 czerwca 2009 r. zaproszono delegacje zwycięskich szkół (pierwszą dwudziestkę), spośród 100 biorących udział w tej edycji. Mimo znacznej odległości łączącej Kłecko ze stolicą ( ponad 300 kilometrów) Dyrekcja podjęła decyzję – delegacja szkoły pojedzie. Sponsorem naszych wojaży zostało zaprzyjaźnione Koło Łowieckie nr 61 „Sarna” z Kłecka oraz Dyrekcja Szkoły. Nasze działania wspierał Urząd Miejski Gminy Kłecko. Pięcioosobową reprezentację szkoły tworzyły uczennice: Aneta Hamera, Weronika Lubawa, Anna Poterska i Anna Pasternicka. Towarzyszyła im nauczycielka biologii – szkolny koordynator projektu, p. Beata Trocha. Koło łowieckie „Sarna” reprezentowali: łowczy koła – p. Jan Siepak oraz myśliwy – p. Waldemar Kujawski.

Ponad 5 – godzinna jazda do Warszawy przebiegła bez większych trudności, niestety korki na trasie oraz w stolicy znacznie przedłużyły czas podróży. Zabrakło go niestety na zwiedzanie miasta. Nie odmówiliśmy sobie jednak wizyty w cukierni Bliklego, która mieści się w sąsiedztwie siedziby Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

W sali konferencyjnej PZŁ przy Nowym Świecie 35 byliśmy przed godziną 13.00, na którą zaplanowano rozpoczęcie konferencji „Rola remiz śródpolnych i zakrzaczeń w tworzeniu sprzyjających warunków dla bytowania zwierzyny drobnej”. Zebranych gości przywitali: p. Mirosław Głogowski – koordynator akcji, p. Paweł Gdula – redaktor naczelny Łowca Polskiego, p. Anna Żabińska – zespół organizacyjny oraz zaproszeni goście i sponsorzy. Z uwagą wysłuchaliśmy referatów: prof. Romana Dziedzica z Uniwersytetu Rolniczego w Warszawie – „Ochrona cietrzewia w Polsce, jako przykład działań na rzecz zachowania bioróżnorodności” oraz dr Roberta Kamieniarza ze Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu – „Zwierzęta bytujące w remizach”. Zgodnie z programem po krótkiej przerwie przyszedł czas na podsumowanie efektów IV edycji akcji.

W tym roku nagrodzeni zostali także myśliwi, którzy najaktywniej włączali się do akcji i najskuteczniej zachęcali „swoje szkoły do działania”. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz komplety letniej odzieży myśliwskiej. Nagrodę w imieniu koła łowieckiego z Kłecka odbierał łowczy – p. Jan Siepak.

Nagrodzono po raz pierwszy najlepszą szkołę, która po raz pierwszy wystartowała w akcji – Zespół Szkół Ogólnokształcących z Zambrowa. Za oryginalność sprawozdań nagrodzono szkoły podstawowe z Iłowa i Krzydliny Wielkiej.

Nagrodę specjalną otrzymała p. Maria Preiss, opiekunka z Husowa. Wyróżnione koła łowieckie otrzymały po 100 kuropatw. Przyszedł czas na ogłoszenie ścisłego finału, sześciu szkół, które oprócz dyplomów i pucharu otrzymały także nagrody finansowe (od 2 do10 tys. złotych).

W ścisłym finale znalazły się: Zespół Szkół Zawodowych i LO z Włodawy oraz Szkoły Podstawowe z Bratkowic, Staszowa i Elbląga.

Gdy poproszono do wyjścia dwie szkoły ze ściślej czołówki, ugięły się pod nami nogi. Cała 7 – osobowa reprezentacja z Kłecka stanęła obok szkoły z Pogalewa Wielkiego (woj. dolnośląskie). Pan Mirosław Głogowski ogłosił wiadomość, na którą wszyscy czekali w napięciu. Nasza szkoła zajęła I miejsce w finale ogólnopolskim. Na początku była konsternacja i niedowierzanie. Radości nie było końca. Uściski, gratulacje przyjmowane od innych uczestników i od Organizatorów, rozmowy z prelegentami i sponsorami projektu, wszystko uwieczniono na pamiątkowych zdjęciach. Pełni miłych wrażeń wracaliśmy ze stolicy.

Response code is 404