Gratulacje Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Poznaniu oraz Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna” z Kłecka za sukces w „Roku Zająca”. Kłecko – 26 czerwca 2010 r.

Celem programu „Ożywić pola” jest edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej, a także nauczycieli i członków PZŁ w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej. Wzbogacana jest różnorodność biologiczna na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów. W działania proekologiczne związane z realizacją programu angażują się członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwi oraz leśnicy.

Nasz sukces w „Ożywić pola. Rok Zająca” docenił Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Poznaniu. W dniu zakończenia roku szkolnego, 26 czerwca 2010 r. naszym gościem był przedstawiciel Zarząd Okręgowy PZŁ, p. Michał Kolasiński. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki byli partnerami programu ogólnopolskiego „Ożywić pola. Rok Zająca”. Gratulacje Gimnazjum złożył także Prezes Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna” z Kłecka, p. Tadeusz Frąckowiak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko, p. Mieczysław Szczepański.

Szkoła otrzymała w podziękowaniu sprzęt elektroniczny. Najbardziej aktywni w projekcie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Podsumowaliśmy na koniec roku konkursy plastyczne, literackie oraz wiedzy. Goście wyrazili chęć współpracy w kolejnej VI edycji projektu.

Cała akcja „Ożywić pola” realizowana jest we współpracy ze strukturami Polskiego Związku Łowieckiego: Zarząd Główny – Zarządy Okręgowe (49) – koła łowieckie (2516) – przy współudziale Lasów Państwowych (16 Dyrekcji Regionalnych, ponad 400 nadleśnictw).

Response code is 404