Kaczki i nie tylko – wdzięczny obiekt wakacyjnej fotografii.

Dzikich kaczek jest kilkadziesiąt gatunków, z tego kilkanaście występuje u nas. Wśród nich najpospolitsze, spotykane u nas to: krzyżówka, cyranka, cyraneczka, podgorzałka, płaskonos, czernica i głowienka.

Kaczki występują u nas na terenie całego kraju w okolicach, w których woda stwarza im odpowiednie warunki bytowania. Nie wszystkie jednak gatunki reprezentowane są wszędzie w jednakowym nasileniu. Znajdują one siedlisko nad rzekami, starymi korytami rzek, stawami, jeziorami, mokradłami i torfowiskami oraz małymi strumyczkami i rowami. Warunek konieczny dla ostoi kaczek to wody zarośnięte szuwarami, z niedużym choćby kawałkiem odkrytej wody.

Kaczka żywi się wodorostami, trawą, drobnymi rybami, owadami, ziarnem zbóż oraz ikrą rybią. Właściwie zjada wszystko, co może przełknąć. Kaczki właściwe (krzyżówka, cyranka, cyraneczka i płaskonos) żerują od zmierzchu do rana, kaczki nurkowe (głowienka, podgorzałka i czernica) żerują w dzień. Po zachodzie słońca przelatują na obfitsze żerowiska wodne lub polne (zloty) i tam przebywają przez noc, a rano wracają do swego siedliska.

O tym, że kaczki krzyżówki są wszystkożerne dobrze wiadomo. Najczęściej żywią się roślinami wodnymi i drobnymi bezkręgowcami i skorupiakami, które łowią „stając na głowie” w wodzie. Często też robią wypady na suchy ląd, gdzie skubią trawę, zjadają opadłe jabłka i oczywiście rzucany im chleb. Mimo że krzyżówki potrafią nurkować, nie robią tego zbyt często.

Druga część fotografii przedstawia stado kaczek „miejskich”. Zamieszkują one nawet małe stawy w dużych miastach i szybko przyzwyczają się do człowieka. Niektórzy przychodzą tu z chlebem, by je dokarmić.

Kaczki nie boją się ludzi. Podchodzą bliziutko. Łapiemy za aparat, myśląc – trzeba to uwiecznić. Kaczki, gdy nas zobaczyły, spokojnie wyszły z wody i przez chwilę jeszcze stały na brzegu. Wiedzą lepiej, co jest dla nich dobre, zadomowiły się na stałe! Zaakceptowały stawek i uznały go za bezpieczne i zaciszne miejsce. Miasto stworzyło dla nich prawdziwy, naturalny, ekologiczny kawałek przyrody. Dopiero przerażone, gdy nas wyczuły, zerwały się z krzykiem do lotu …

Response code is 404