Lokalizacja remiz utworzonych w latach 2006 – 2016.

REMIZA 1.

BIELAWY (teren przylegający do wysypiska śmieci).

Utworzona: rok 2006

Numer działki: 300305_5.0002.43

Geowspółrzędne

52°35’39.2″N

17°27’28.9″E

REMIZA 2.

DZIAŁYŃ (teren przy Oczyszczalni Ścieków).

Utworzona: rok 2006

Numer działki: 300305_5.0008.11/4

Geowspółrzędne

52°35’31.6″N

17°30’42.0″E

REMIZA 3.

ZAKRZEWO – DZIEĆMIARKI (droga gminna).

Utworzona: rok 2007

Numer działki: 300305_5.0022.26

Geowspółrzędne

52°35’54.6″N

17°23’44.5″E

REMIZA 4.

KŁECKO (centrum, wokół placu handlowego).

Utworzona: rok 2007

Numer działki: 300305_4.0001.248/1

Geowspółrzędne

52°37’47.5″N

17°25’43.3″E

REMIZA 5.

Działyń (teren przy Oczyszczalni Ścieków – dalej).

Utworzona: rok 2008

Numer działki: 300305_5.0008.11/4

Geowspółrzędne

52°35’31.6″N

17°30’42.0″E

REMIZA 6.

Kamionek, aleja klonowa (droga Zakrzewo – Kamionek).

Utworzona: rok 2009

Numer działki: 300305_5.0022.31

Geowspółrzędne

52°35’53.4″N

17°22’59.8″E

REMIZA 7.

Działyń (teren przy Oczyszczalni Ścieków – dalej).

Utworzona: rok 2010

Numer działki: 300305_5.0008.11/4

Geowspółrzędne

52°35’31.6″N

17°30’42.0″E

REMIZA 8.

Dębnica (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

Utworzona: rok 2010

Numer działki: 300305_5.0007.2 ; 300305_5.0007.3

Geowspółrzędne

52°34’15.87″N

17°27’04.58″E

REMIZA 9.

Zakrzewo – Kamionek (droga powiatowa – aleja klonowa)

Utworzona: rok 2015

Numer działki: 300305_5.0022.31

Geowspółrzędne

52°35’53.4″N

17°22’59.8″E

REMIZA 10.

Działyń (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

Utworzona: rok 2016

Numer działki: 300305_5.0008.12

Geowspółrzędne

52°35’34.7″N

17°31’12.7″E

REMIZA 11.

Dębnica (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

Utworzona: rok 2016

Numer działki: 300305_5.0007.61

Geowspółrzędne

52° 33´ 45.18˝N

17° 26´ 45.5˝E

REMIZA 12.

Sulin – Komorowo (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

Utworzona: rok 2016

Numer działki: 300305_5.0018.76/2

Geowspółrzędne

52° 33´53.22˝N

17° 26´ 36.05˝E

REMIZA 13.

Bielawy (teren niedaleko wysypiska śmieci).

Opisana: rok 2016

Numer działki: 300305_5.0002.43

Geowspółrzędne

52°35’39.2″N

17°27’28.9″E

Response code is 400