Mamy nowy Samorząd Uczniowski

Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem tego były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Każdy uczeń oddawał swój głos na karcie wyborczej, obdarzając zaufaniem poszczególnych kandydatów. Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali:
Jakub Pluta – 112 głosów (przewodniczący)
Piotr Liebert – 76 głosów
Radosław Szewczak – 73 głosy
Agata Lasecka – 72 głosy
Marcel Kowalczyk – 70 głosów
Oliwia Polak – 68 głosów

Wyniki głosowania na opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
ks. Bartosz Gallas – 81 głosów
p. Paulina Janas – 62 głosy
p. Jolanta Leśna – 48 głosów

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunka ustępującego Samorządu Uczniowskiego.