NASZA DUMA, NASZA SŁAWA, NASZA NINKA!

Nina Krupa, uczennica klasy trzeciej, jako jedyna gimnazjalistka spełniła wymagania (bardzo wysoka średnia ocen w poprzednim roku szkolnym oraz minimum dwie oceny celujące ze wskazanych przedmiotów ścisłych) i otrzymała stypendium naukowe w ramach realizowanego przez Gminę Kłecko projektu „Nowa szansa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczyste podpisanie umowy stypendialnej odbyło się w ostatnim roboczym dniu minionego roku w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko i miało bardzo podniosły i miły charakter. Oprócz wspomnianej już Niny, identyczne stypendium otrzymała także Karolina Wójtowicz, uczennica siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Kłecku.

W zdarzeniu uczestniczyli między innymi: Pan Burmistrz Adam Serwatka, Pani Wiceburmistrz Joanna Cieślińska, Pani Justyna Frąckowiak – specjalista ds. projektów unijnych, rodzice dziewczynek oraz dyrektorzy poszczególnych szkół.

Po podpisaniu stosownych dokumentów Pan Burmistrz Serwatka pogratulował zarówno uczennicom, jak i ich rodzicom oraz wyraził nadzieję, że stypendia pomogą dziewczętom w realizacji ich planów naukowych i rozwoju zainteresowań, natomiast dla innych uczniów staną się zachętą do jeszcze większej rywalizacji o podobne wsparcie w przyszłym roku szkolnym.

Wyróżnionym dziewczętom, Nince i Karolince, serdecznie gratulujemy! (red.)