Obserwacje ornitologiczne w parku. Jan Bogumił Sokołowski – malarz przyrody i krajobrazu.

Lekcje przeprowadzone na powietrzu w otoczeniu przyrody w sposób konkretny i przystępny przyczyniają się do poznania i zrozumienia podstawowych prawidłowości zachodzących w przyrodzie. Odkrywają jej niepowtarzalny urok i piękno. Wycieczki terenowe zaspokajają naturalną ciekawość oraz chęć poznania przyrody, wzbogacają sferę emocjonalną. Pozwalają wyrobić przekonanie, że stosunek do roślin, zwierząt i przyrody jest miarą kultury osobistej i społecznej człowieka.

Wiele zagadnień dotyczących przyrody, środowiska i człowieka można przedstawić uczniom prowadząc ich do muzeów, ogrodów, parków, do zoo, na wystawy. My wybraliśmy park, w którym obserwowaliśmy ptaki!

Wiedza, która płynie z najbliższego otoczenia i bezpośredniego kontaktu przyswaja się z łatwością. Wycieczki pozwalają zweryfikować wiedzę zdobytą w szkole, rozszerzyć ją i utrwalić. Lekcje w terenie mają za zadanie przede wszystkim pokazać młodzieży zwierzęta w naturalnych warunkach, nauczyć obserwacji tego, co dzieje się w przyrodzie, a także odczytywać tropy i ślady. Zajęcia dają możliwość zapoznania z biologią i zachowaniami ssaków i ptaków dziko żyjących, ich przystosowaniem do zmieniających się pór roku i warunków środowiska. Nasze obserwacje ornitologiczne w terenie wzbogaciliśmy prezentacją multimedialną o znanym ornitologu, Janie Sokołowskim.

Response code is 400