Ostatnie połowinki…

W miniony czwartek w restauracji „Stodoła” w Polskiej Wsi niespełna 60 uczniów klas drugich świętowało półmetek swojej edukacji w gimnazjum. Gospodarzem uroczystości byli rodzice oraz panie wychowawczynie klas drugich: p. Lucyna Kamińska, p. Elżbieta Pilachowska oraz p. Małgorzata Zielińska. Zaproszenie na uroczystość przyjęła również p. Danuta Jaworska (była wychowawczyni jednej z klas) oraz dyrektor Zbigniew Beling. Przedstawiciele klas drugich w imieniu drugoklasistów powitali serdecznie wszystkich zebranych, podziękowali dyrekcji za tworzenie przyjaznej i życzliwej uczniom atmosfery, a rodzicom i wychowawcom, za to, że od początku towarzyszą im w sukcesach i porażkach. Pan Dyrektor w okolicznościowym przemówieniu podziękował za zaproszenie, przypomniał o znaczeniu, jakie dla młodych ludzi ma nauka i życzył wszystkim udanej zabawy. Następnie każda z klas dokonała tanecznej autoprezentacji, która wprowadziła zgromadzonych w bardzo dobry nastrój. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do obiadu, a zaraz potem ruszyli na parkiet. Zabawa trwała do godziny 20.00. Wszyscy świetnie się bawili, a impreza dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Wielkie podziękowania dla rodziców, którzy tak skutecznie zaangażowali się w jej przygotowania. Niestety, cieniem na wspólnym świętowaniu i autentycznej radości, kładł się jednak fakt, że były to już ostatnie połowinki w Nehringowym Gimnazjum. (red)