Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek 8:00 – 15:10

Wtorek 8:00 – 15:10

Środa 8:00 – 14:20

Czwartek 7:40 – 13:25

Piątek 8:00 – 11:35

 

Pedagog szkolny realizuje m. in. następujące zadania:

  • diagnoza sytuacji szkolnej,
  • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
  • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i szkolnych,
  • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,
  • wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej,
  • współpraca z różnymi instytucjami w ramach pomocy dziecku;
  • pomoc w przezwyciężaniu przez dziecko trudności w nauce.