Prezentacje edukacyjne uczniów powiatu gnieźnieńskiego: Las nasze wspólne dobro.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one 29,4 % terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Znajdujemy się więc w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie, po Francji, Niemczech i Ukrainie. Większość z tych terenów, konkretniej 7,6 mln hektarów (77,2%), jest zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Z biegiem czasu powierzchnia lasów w Polsce zwiększa się. W latach 1995 – 2011 przybyło aż 388 tysięcy hektarów, co stanowi ponad 8% ogółu terenów zalesionych.
Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zwiększania Lesistości, w 2020 roku lasy mają stanowić 30% ogólnego obszaru kraju, a w 2050 roku – 33%. Zależnie od drzew i roślin, które występują w danym lesie, można go zaklasyfikować do następujących rodzajów lasów:

Bory – lasy iglaste, w których dominują sosny, jodły i świerki, drzewa te nie wymagają dobrej gleby, wystarcza im nawet piasek. W runie leśnym bardzo często można znaleźć borówki, jagody i poziomki.

Grądy – lasy liściaste, w których dominują dęby, graby, klony i lipy, które wymagają urodzajnych gleb. W takich lasach można spotkać fiołki, zawilce i dzwonki.

Olsy – lasy, które znajdują się w pobliżu bagien i innych terenów podmokłych.

Łęgi – lasy liściaste, znajdujące się w okolicy rzek i strumieni. Rosną tam wierzby, jesiony i olsze.

Lasy mieszane – lasy, w których rosną zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste. Najczęściej spotykane gatunki to jarzębina, sosna i leszczyna.

Najpopularniejszym rodzajem lasów w Polsce są bory, które stanowią 55% ogólnej powierzchni, pozostała część to lasy mieszane, W ich skład wchodzą olsy i łęgi, jednak ich łączny udział to zaledwie 3%. Jeżeli chodzi o wiek naszych rodzimych lasów, to najczęściej waha się on między 40 a 80 lat, średni wiek to 60 lat. Lasy spełniają bardzo wiele różnych funkcji. Do najważniejszych należą:

Funkcja gospodarcza (produkcyjna) – zdolność do odnawialnej produkcji biomasy (drewna, użytków ubocznych) oraz realizacji racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Funkcja ochronna (przyrodnicza) – korzystny wpływ na klimat (globalny i lokalny), regulacja obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałanie powodziom, lawinom, ochrona gleb i krajobrazu przed stepowieniem.

Funkcja społeczna – kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne, wzbogacają rynek pracy, zapewniają rozwój edukacji ekologicznej.

Niestety, chociaż niektóre rodzaje lasów wydają się mieć niskie wymagania, to i tak istnieje wiele czynników, które źle na nie wpływają:

Anomalie pogodowe (ciepłe zimy, niskie temperatury, upalne lata).

Niedobór wilgoci lub przeciwnie – powodzie. Huragany.

Niski poziom wód gruntowych.

Słabe gleby (piaszczyste, grunty porolne).

Niezgodność z siedliskiem (drzewa liściaste na gruntach pod drzewa iglaste).

Szkodniki owadzie. Choroby infekcyjne.

Występowanie roślinożernych ssaków.

Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb.

Górnictwo.

Pożary lasu.

Kłusownictwo. Masowe grzybobrania.

Jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy lasy mają w najbliższej okolicy. Korzystajmy z tego, bo przecież nie ma nic piękniejszego niż obcowanie z naturą. Pamiętajmy jednak, że aby to, co mamy, zostało także dla późniejszych pokoleń, to należy o to dbać. Jak wylicza ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie oraz istotna część globalnej gospodarki. Są one domem dla 80 proc. gatunków roślin i zwierząt. W Polsce w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich u nas spotykanych.

Slajd3 (7).JPGSlajd5 (7).JPGSlajd6 (7).JPGSlajd8 (7).JPGSlajd9 (7).JPGSlajd11 (7).JPGSlajd12 (7).JPGSlajd13 (7).JPGSlajd15 (6).JPGSlajd16 (6).JPGSlajd17 (6).JPGSlajd19 (4).JPGSlajd20 (4).JPGSlajd21 (4).JPGSlajd22 (4).JPGSlajd23 (4).JPGSlajd1 (7).JPGSlajd2 (8).JPGSlajd3 (8).JPGSlajd4 (7).JPGSlajd5 (8).JPGSlajd6 (8).JPGSlajd7 (7).JPGSlajd8 (8).JPGSlajd9 (8).JPGSlajd10 (7).JPGSlajd11 (8).JPGSlajd12 (8).JPGSlajd13 (8).JPGSlajd2 (9).JPGSlajd3 (9).JPGSlajd4 (8).JPGSlajd5 (9).JPGSlajd6 (9).JPGSlajd7 (8).JPGSlajd8 (9).JPGSlajd9 (9).JPGSlajd10 (8).JPGSlajd11 (9).JPGSlajd13 (9).JPGSlajd14 (6).JPGSlajd15 (7).JPGSlajd16 (7).JPGSlajd1.JPGSlajd2.JPGSlajd3.JPGSlajd4.JPGSlajd5.JPGSlajd6.JPGSlajd7.JPGSlajd8.JPGSlajd9.JPGSlajd10.JPGSlajd11.JPGSlajd12.JPGSlajd13.JPGSlajd14.JPGSlajd15.JPGSlajd16.JPGSlajd17.JPGSlajd18.JPGSlajd19.JPGSlajd20.JPGSlajd21.JPGSlajd22.JPGSlajd23.JPGSlajd24.JPGSlajd1 (4).JPGSlajd2 (4).JPGSlajd3 (4).JPGSlajd4 (4).JPGSlajd5 (4).JPGSlajd6 (4).JPGSlajd7 (4).JPGSlajd8 (4).JPGSlajd9 (4).JPGSlajd10 (4).JPGSlajd11 (3).JPGSlajd12 (3).JPGSlajd13 (3).JPGSlajd14 (3).JPGSlajd15 (3).JPGSlajd16 (3).JPGSlajd17 (3).JPGSlajd18 (3).JPGSlajd19 (3).JPGSlajd20 (3).JPGSlajd21 (3).JPGSlajd22 (3).JPGSlajd23 (3).JPGSlajd24 (3).JPGSlajd25 (2).JPGSlajd26 (2).JPGSlajd27 (2).JPGSlajd28 (2).JPGSlajd29 (2).JPGSlajd30 (2).JPGSlajd31.JPGSlajd32.JPGSlajd1 (5).JPGSlajd2 (5).JPGSlajd3 (5).JPGSlajd4 (5).JPGSlajd5 (5).JPGSlajd6 (5).JPGSlajd7 (5).JPGSlajd8 (5).JPGSlajd9 (5).JPGSlajd10 (5).JPGSlajd11 (4).JPGSlajd12 (4).JPGSlajd13 (4).JPGSlajd14 (4).JPGSlajd15 (4).JPGSlajd16 (4).JPGSlajd17 (4).JPGSlajd18 (4).JPGSlajd1 (9).JPGSlajd2 (6).JPGSlajd3 (11).JPGSlajd4 (10).JPGSlajd6 (11).JPGSlajd7 (10).JPGSlajd8 (11).JPGSlajd9 (11).JPGSlajd10 (10).JPGSlajd11 (10).JPGSlajd12 (9).JPGSlajd13 (10).JPGSlajd14 (8).JPGSlajd15 (9).JPGSlajd16 (9).JPGSlajd17 (9).JPGSlajd18 (7).JPGSlajd19 (6).JPGSlajd20 (6).JPGSlajd21 (6).JPGSlajd22 (6).JPGSlajd23 (6).JPGSlajd1 (6).JPGSlajd2 (10).JPGSlajd3 (6).JPGSlajd4 (9).JPGSlajd5 (6).JPGSlajd6 (6).JPGSlajd7 (9).JPGSlajd8 (6).JPGSlajd9 (6).JPGSlajd10 (9).JPGSlajd11 (6).JPGSlajd12 (6).JPGSlajd13 (6).JPGSlajd14 (7).JPGSlajd15 (5).JPGSlajd1 (2).JPGSlajd2 (2).JPGSlajd3 (2).JPGSlajd4 (2).JPGSlajd5 (2).JPGSlajd6 (2).JPGSlajd7 (2).JPGSlajd8 (2).JPGSlajd9 (2).JPGSlajd10 (2).JPGSlajd1 (3).JPGSlajd2 (3).JPGSlajd3 (3).JPGSlajd4 (3).JPGSlajd5 (3).JPGSlajd6 (3).JPGSlajd7 (3).JPGSlajd8 (3).JPGSlajd9 (3).JPGSlajd10 (3).JPGSlajd11 (2).JPGSlajd12 (2).JPGSlajd13 (2).JPGSlajd14 (2).JPGSlajd15 (2).JPGSlajd16 (2).JPGSlajd17 (2).JPGSlajd18 (2).JPGSlajd19 (2).JPGSlajd20 (2).JPGSlajd21 (2).JPGSlajd22 (2).JPGSlajd23 (2).JPGSlajd24 (2).JPGSlajd25.JPGSlajd26.JPGSlajd28.JPGSlajd29.JPGSlajd1 (8).JPGSlajd2 (7).JPGSlajd3 (10).JPGSlajd4 (6).JPGSlajd5 (10).JPGSlajd6 (10).JPGSlajd7 (6).JPGSlajd8 (10).JPGSlajd9 (10).JPGSlajd10 (6).JPGSlajd11 (5).JPGSlajd12 (5).JPGSlajd13 (5).JPGSlajd14 (5).JPGSlajd15 (8).JPGSlajd16 (8).JPGSlajd17 (8).JPGSlajd18 (5).JPGSlajd19 (5).JPGSlajd20 (5).JPGSlajd21 (5).JPGSlajd22 (5).JPGSlajd23 (5).JPGSlajd24 (5).JPGSlajd25 (3).JPGSlajd26 (3).JPGSlajd27.JPGSlajd28 (3).JPGSlajd29 (3).JPG