Prezentacje multimedialne uczniów ( Tropy ślady zwierząt, Mieszkańcy pól i lasów).

W roku szkolnym 2014 / 2015 uczniowie wykonywali miedzy innymi prezentacje: „Mieszkańcy pól i lasów” oraz „Tropy i ślady zwierząt”. Wszystkie prace były umieszczane w pamięci komputera, na zajęciach kółka ekologicznego dyskutowano nad ich zawartością.

Response code is 400