Ptaki w obiektywie Joanny – przydomowy karmnik.

To, co uwieczniła na fotografiach Joanna było i jest zatrzymaniem chwili, przeżyć i emocji. Tym razem uwieczniono na fotografiach ptaki w przydomowych karmnikach. Doceńmy wartość dokumentalną zdjęć, godziny spędzone w poszukiwaniu tego jedynego w swoim rodzaju „życiowego ujęcia”.

Obserwacje przyrodnicze stwarzają okazję do kształtowania wrażliwości estetycznych. Stanowią zawsze radosne przeżycie, urozmaicenie codziennego życia. Żadna książka, zabawka, film nie zastąpią tego, czym jest bezpośredni kontakt z przyrodą. Profesor G. Wuttke stwierdza, że „żadne opisy słowne i rysunki nie zastąpią bezpośredniej obserwacji na miejscu czynionej przez zaciekawione oczy, uczulone uszy”. Chodzi o wzbogacanie wiedzy rzeczowej przez obserwację oraz doświadczenia. Skupiamy uwagę na ochronie lokalnego środowiska przyrodniczego, na kształtowaniu odpowiedzialności za jego stan, na pogłębianiu wrażliwości ekologicznej oraz budzeniu szacunku do przyrody.

Response code is 400