RUSZA KOLEJNY ROK SZKOLNY z projektem „Nowa szansa”

Rusza kolejny rok szkolny z projektem „Nowa szansa”.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 08.10.2018 r.
Ramowy harmonogram zajęć:

Szczegółowy Harmonogram zajęć będzie dostępny w sekretariacie i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Uczestnikom zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań zapewnimy odjazd i poczęstunek.

REKRUTACJA w ramach projektu „Nowa szansa”

Przypominamy, że trwa rekrutacja uczniów klas IV na zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań z matematyki i nauk przyrodniczych oraz zajęcia specjalistyczne, o których informowaliśmy poprzez dziennik elektroniczny oraz na zebraniach z rodzicami. Rekrutacja ma tryb ciągły. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach w roku szkolnym 2017/2018 składają deklarację kontynuowania udziału w projekcie (część uczniów złożyła ją już w czerwcu 2018 roku).

Jeśli nie brałeś udziału w projekcie, zapytaj o wolne miejsce!
Wszelkie informacje w sekretariacie szkoły.

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji na ww. zajęcia. Prosimy o zapoznanie się z nim.
(W PLIKU)
Formularze zgłoszeniowe są dostępne w sekretariacie szkoły.