Spotkanie z koordynatorem ogólnopolskim, p. Mirosławem Głogowskim. Sympozjum ekologiczne projektu „Ożywić Pola. Rok trznadla”. Kłecko – 3 grudnia 2013 r.

Od kilku lat uczniowie Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa biorą udział w konkursie „Ożywić pola”, którego organizatorem jest redakcja „Łowca Polskiego”. W jego ramach młodzież podejmuje szereg cennych inicjatyw. W roku 2013 uczniowie zwracali szczególną uwagę na ptaki, ze szczególnym uwzględnieniem trznadla.

W „Roku trznadla” naszą placówkę odwiedził koordynator ogólnopolski projektu, p. Mirosław Głogowski. Spotkanie zostało zorganizowane naprawdę z potrzeby ochrony przyrody, ochrony naturalnego środowiska i krajobrazu. W spotkaniu uczestniczył łowczy Koła Nr 61 „Sarna”, p. Jan Siepak oraz p. Beata Trocha – koordynator szkolny projektu. Pan Mirosław złożył gratulacje młodzieży oraz nauczycielom kłeckiego gimnazjum i zachęcił do dalszej działalności w akcji „Ożywić pola”. …Chcemy, żeby młodzież, która jest najbardziej odpowiedzialną a równocześnie chłonącą rzeczywistość chroniła przyrodę…..

Uczniowie razem z nauczycielami i myśliwymi, starają się po części odtworzyć prawdziwy polski krajobraz. Po to zakłada się remizy, po to pielęgnuje stare remizy, po to odbywają się zajęcia w terenie.

W konkursie były edycje, kiedy udało się stworzyć dziesiątki hektarów nowych remiz. Młodzi ludzie zrozumieli, co trzeba zrobić, aby ratować przyrodę i zwierzynę drobną. Uczniowie przygotowali się na to grudniowe spotkanie. Zrobili wystawę fotograficzną z dotychczasowych działań, wykonali prezentację multimedialną o trznadlu ( Asia i Jakub Borkowscy) oraz zaprojektowali logo Roku trznadla.

Myślą przewodnią naszych działań jest budowanie u młodzieży świadomości ekologicznej oraz osobistej odpowiedzialności za środowisko. Młodzi Uczestnicy projektu mają zapał do działania oraz wiele ciekawych pomysłów. Są energiczni i kreatywni. Potrafią Oni inspirować i zarażać entuzjazmem, bez tworzonej przez wszystkich atmosfery pozytywnego myślenia, nie byłoby wielu osiągnięć, mniejszych i większych sukcesów. W przyszłości ci młodzi ludzie staną się animatorami promowania postaw proekologicznych. Praca z taką młodzieżą to wielka przyjemność.

Zakładając remizy śródpolne, przywracając do życia i pielęgnując oczka wodne, stwarzane są znakomite warunki osłonowe oraz powiększa się baza żerowa dla zwierzyny drobnej. Nie można bezczynnie przyglądać się degradacji biotopów polnych. Działaniami, które mogą to zahamować, a nawet odwrócić, jest wzbogacanie naturalnej szaty roślinnej wszędzie tam, gdzie gospodarka człowieka ją zniszczyła.

Zagospodarowanie nieużytków jest w wielu przypadkach całkiem realne. Wymaga nakładów finansowych. Przy nasadzeniach wyjałowionych terenów uwzględniać trzeba ich specyfikę, skład gleby, własności sadzonych roślin. Działania takie angażują młodzież szkolną, edukują ją i uczulają na problemy ochrony przyrody. Wspierane są lokalne inicjatywy ekologiczne, koła łowieckie zyskują przychylność młodego pokolenia. Współpraca zapewnia lepszą przyszłość łowiectwu.

Response code is 404