Sukces Oli Wadowskiej w wojewódzkim konkursie plastycznym PCK

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza w Polsce organizacja humanitarna. Zajmuje się między innymi: udzielaniem pomocy w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczaniem medycznym imprez masowych i rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych konfliktach zbrojnych. PCK pełni także patronat nad honorowym krwiodawstwem.

W bieżącym roku szkolnym Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu zorganizował konkurs plastyczny na pocztówkę z podziękowaniem dla Honorowego Krwiodawcy inspirowaną ideą honorowego krwiodawstwa. Propozycja ta wpisała się w działania związane z obchodami 60-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce oraz zbliżającego się 100-lecia PCK w styczniu przyszłego roku.

W konkursie, którego celem była aktywizacja młodzieży i promocja tematu głównego, wzięli również uczniowie z Gminy Kłecko. Zgodnie z regulaminem wykonywano kartki w dowolnej technice: farby, kredki, technika mieszana, kolorowe tusze, collage i inne. Do dnia 13 listopada szkoły wysyłały po jednej pracy do Organizatora. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się dnia 5 grudnia 2018r. Do gościnnego Gimnazjum 43 im. PTPN w Poznaniu zaproszono 40 laureatów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski. Uczniów oraz ich opiekunów przywitali przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK: Justyna Kowalska – Zych, Bartosz Woźniak – pomysłodawca konkursu oraz Leszek Fiebich.

Dyplomy za udział otrzymało 25 osób. Piętnastu uczestników nagrodzono za zajęcie miejsc I – VI pamiątkowymi dyplomami i upominkami rzeczowymi. Zdaniem jury wszyscy wykazali się kreatywnością oraz zdolnościami plastycznymi, co można było zobaczyć na zorganizowanej wystawie prac. W finałowej trójce tego konkursu znalazły się trzy uczennice z Gminy Kłecko. Trzecie miejsca zajęły: Dominika Staszewska ze Szkoły Podstawowej w Dębnicy oraz Maja Bogucka z III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie (NASZA ABSOLWENTKA!). Pierwsze miejsce przyznano Aleksandrze Wadowskiej z Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa w Kłecku.

Finałowi konkursu towarzyszyła krótka prelekcja na temat HIV/AIDS oraz happening. W związku z obchodzonym dnia 1 grudnia Światowym Dniem AIDS uczestnicy i zaproszeni goście stworzyli symboliczną czerwoną kokardkę ze zniczy. Był to znak solidarności się z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.