SZÓSTA EDYCJA PROJEKTU „OŻYWIĆ POLA 2010/2011. ROK SARNY”. Poznań – 12 grudnia 2011 r.

W roku szkolnym 2010/2011 Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa z Kłecka wzięło udział w projekcie „Ożywić pola” po raz czwarty. W „Ożywić pola. Rok Sarny” wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 169 szkół ze wszystkich województw i z 40 okręgów Polskiego Związku Łowieckiego. Edycja realizowana była od czerwca 2010 roku do października 2011 roku.

Ważnym elementem programu – zgodnie z hasłem „Rok Sarny” – było prowadzenie zajęć lekcyjnych (z udziałem myśliwych) na temat sytuacji sarny w Polsce, a także lekcji poświęconych ochronie zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej. Innym zadaniem, które realizowali uczestnicy było zbieranie karmy dla zwierzyny na zimę. Regulamin przewidywał także działania edukacyjne na temat programu NATURA 2000, ochrony zagrożonych zwierząt czy znaczenia bioróżnorodności. Ważnym elementem udziału były też własne pomysły i inicjatywy realizowane między innymi w formie: konkursów, sympozjów, festiwali, wycieczek, rajdów i projektów.

Szósta edycja akcji „Ożywić pola” weszła w październiku 2011 w swój finałowy etap. Tegoroczne sprawozdanie kłeckiego gimnazjum wykonane zostało w formie multimedialnej prezentacji, miało formę 5 – tomowej drukowanej kroniki formatu A3, ułożonej chronologicznie wg pór roku. Przygotowywane było przez uczniów w czasie sobotnich, październikowych spotkań w szkole.

Jury w składzie: p. Paweł Gdula, p. Mirosław Głogowski, p. Anna Żabińska (sekretarz komisji), p. Sławomir Kiszkurno, p. Piotr Jenoch (Min. Środowiska) oraz p. Bogdan Bronowski szczególnie wnikliwie oceniało sprawozdania i działania poszczególnych szkół. Komisja konkursowa wyłoniła – po analizie nadesłanych do „Łowca Polskiego” sprawozdań – 60 najlepszych szkół, do których dotarły koszulki z logo akcji. Komisja konkursowa dopiero w ostatnim tygodniu listopada, ostatecznie wyłoniła i uszeregowała laureatów, czyli około trzydziestu najlepszych szkół z całej Polski. „Łowiec Polski” chciał odwiedzić w grudniu okręgi PZŁ, w których najwięcej szkół wzięło udział w akcji. Tradycyjnie były to m.in. Rzeszów i Poznań. Sześć szkół w klasyfikacji miały okręgi wrocławski i poznański, po pięć Piotrków Trybunalski i Elbląg, cztery szkoły okręg chełmski.

Finał regionalny dla Polski północno – zachodniej odbył się12 grudnia 2011 roku w siedzibie PZŁ w Poznaniu. Zaproszono na niego sześć szkół: trzy z Powiatu Gnieźnieńskiego – okręg Poznań (SP Nr 5 z Gniezna; SP z Łagiewnik oraz Gimnazjum im. prof. Władysława Nehringa z Kłecka); dwie z okręgu Zielona Góra (SOSW oraz SP Nr 2 z Lubska) oraz jedną z okręgu Koszalin (SP z Kalisza Pomorskiego).

Mimo braku dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczestnicy „Roku sarny” mogli liczyć na emocje związane z rozstrzygnięciem konkursu. Nagrody były tym razem skromniejsze, np. za zajęcie I miejsca (w każdej z kategorii) szkoła otrzymała 5 tysięcy złotych do wykorzystania na zakup sprzętu lub pomocy naukowych, miejsca II oraz III to odpowiednio 3 oraz 2 tysiące złotych. Przy wsparciu Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych ufundowano nagrody dla około trzydziestu najlepszych placówek oświatowych w „Roku sarny” – dwudziestu spośród szkół podstawowych oraz siedmiu w kategorii gimnazjów i liceów. Nie zawiedli stali sponsorzy.

Dziesięcioosobową reprezentację szkoły tworzyli uczniowie, którzy najaktywniej zaangażowali się w realizację projektu: Joanna Lech, Zuzanna Serwatka, Eliza Meler, Luiza Stachowiak, Martyna Błażykowska, Piotr Lech, Joanna pasternak, Aleksandra Misun, Monika Figaj oraz Natalia Adamska. Towarzyszyła im p. Beata Trocha, Koło Łowieckie Nr 61 „Sarna” reprezentował łowczy, p. Jan Siepak.

Zebranych gości przywitali: p. Mirosław Głogowski ( koordynator akcji „Ożywić Pola” – Łowiec Polski) oraz p. Sławomir Kiszkurno – Sekretarz Generalny Ligi Ochrony Przyrody (pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Nagrody wręczali także: prof. Lesław Łabudzki, Prezes Rady Okręgowej PZŁ w Poznaniu i wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Łowieckiej oraz p. Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Poznań.

Gimnazjum z Kłecka trzeci raz z rzędu znalazło się w ścisłym finale konkursu. Tym razem zajęło II miejsce w Polsce. Szkoła otrzymała czek na 3 tysiące złotych, roczną prenumeratę „Łowca Polskiego” oraz 20 koszulek z logo akcji. Nagrodę indywidualną otrzymali p. Jan Siepak oraz p. Beata Trocha.

Dużym zaskoczeniem była nagroda specjalna przyznana przez Zarząd PZŁ w Poznaniu – puchar dla najlepszej szkoły w Wielkopolsce w „Roku Sarny”. Dodatkową atrakcją gali wręczenia nagród był koncert sygnałów i muzyki myśliwskiej w wykonaniu Kapeli Zamku Rydzyńskiego – od maja 1993 roku Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Grudzień był czasem rozdawania większości nagród za „Rok sarny”: koszulek dla uczniów, mikroskopów dla szkół, czeków dla zwycięzców. Wszędzie uczestnicy tzw. regionalnych finałów z radością i entuzjazmem odbierali wyróżnienia.

Response code is 404