Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2006 REMIZA 2. – Działyń (teren przy Oczyszczalni Ścieków).

REMIZA 2.

Działyń – teren przylegający do Oczyszczalni Ścieków

12 maja 2006 r.

Podobną akcję szkoła powtórzyła w dniu 12 maja 2006 r.

12 maja 2006 r. na terenie przylegającym do Oczyszczalni Ścieków w Działyniu pracowali uczniowie z klas I – III. Posadziliśmy ok. 500 sadzonek. W prace zaangażowali się też: zastępca łowczego – p. Ireneusz Koźma oraz sekretarz Koła „Sarna” – p. Włodzimierz Leśny.

Czas pracy wyniósł 7 godzin, a powierzchnia nasadzeń ok. 1,5 hektara. Pracowało 50 osób.

Response code is 404