Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2006 REMIZA 2. – Działyń (teren przy Oczyszczalni Ścieków).

REMIZA 2.

Działyń – teren przylegający do Oczyszczalni Ścieków

12 maja 2006 r.

Podobną akcję szkoła powtórzyła w dniu 12 maja 2006 r.

12 maja 2006 r. na terenie przylegającym do Oczyszczalni Ścieków w Działyniu pracowali uczniowie z klas I – III. Posadziliśmy ok. 500 sadzonek. W prace zaangażowali się też: zastępca łowczego – p. Ireneusz Koźma oraz sekretarz Koła „Sarna” – p. Włodzimierz Leśny.

Czas pracy wyniósł 7 godzin, a powierzchnia nasadzeń ok. 1,5 hektara. Pracowało 50 osób.

Obraz 495.jpgObraz 496.jpgObraz 497.jpgObraz 498.jpgObraz 500.jpgObraz 502.jpgObraz 503.jpgObraz 506.jpgObraz 507.jpgObraz 508.jpgObraz 509.jpgObraz 511.jpgObraz 512.jpgObraz 513.jpgObraz 514.jpgObraz 515.jpgObraz 516.jpgObraz 517.jpgObraz 519.jpgObraz 520.jpgObraz 521.jpgObraz 522.jpgObraz 523.jpgObraz 524.jpgObraz 525.jpgObraz 526.jpgObraz 527.jpgObraz 528.jpgTYTUŁ REMIZA 2.jpgObraz 518.jpg