Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2007 NASADZENIE 4. – Kłecko (centrum, wokół placu handlowego)

NASADZENIE 4.

Kłecko (centrum, wokół placu handlowego).

2007 r.

W kwietniu uczniowie naszej szkoły pomagali przy sadzeniu 80 sosen czarnych w Kłecku – wokół placu handlowego. Włączyli się do akcji zalesiania terenów Gminy Kłecko.

Czas pracy wyniósł 6 godzin, a powierzchnia nasadzeń ok. 1,5 hektara. Pracowało 20 osób.

Stan zadrzewień i zalesień w Gminie Kłecko.

Prawie każdy zna wagę istnienia zadrzewień w krajobrazie. Dobitnie o tym mówił ,,Ojciec polskich zadrzewień” gen. Dezydery Chłapowski. Szczególne znaczenie ma stabilizacja lekkich gleb o niskiej klasie ziemi – a zwłaszcza zadrzewienia śródpolne.

W Gminie Kłecko czynione są także takie działania. Od kilkudziesięciu lat UMG prowadzi zadrzewienia w sensie dosłownym, lub inspiruje do nasadzeń firmy oraz osoby prywatne. Dla przykładu w 2007 roku posadzono 1660 sztuk drzew i krzewów, co na przestrzeni lat 1998 – 2007 daje sumę niebagatelną, bo ponad 16 tysięcy drzew oraz krzewów. W ostatnich latach Gmina Kłecko wzbogaciła się także o nowe powierzchnie leśne w ilości około 60 hektarów. Nowym ciekawym i bardzo pozytywnym działaniem były nasadzenia czynione ze środków pozabudżetowych, np. w projekcie ,,Aktywni Wielkopolanie w ochronie środowiska i krajobrazu rolniczego”. Projekt ten finansowany był ze środków Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zbudowano nowe aleje:

Przy drodze gminnej Zakrzewo – Sławno (w części naszej gminy), złożoną z 140 drzew (lipy, klony, dęby).

Przy drodze gminnej Zakrzewo – Dziećmiarki (100 dębów).

Przy drodze powiatowej Zakrzewo – Kamionek (150 dębów).

Powyższe dzieło była to inicjatywa wspólna: Burmistrza Gminy Kłecko, Regionalnej Wielkopolskiej Izby Rolno – Przemysłowej, Grupy Inicjatyw Lokalnych Kłecko (GIL Kłecko), Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Akcje wspomagali: Rejon Dróg Powiatowych w Gnieźnie (z oddziałem w Kłecku), Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku oraz p. Jan Gąsior (Gospodarstwo Rolne Zakrzewo).

Na uwagę zasługuje integracja środowiska szkolnego i współdziałanie w wielu projektach ekologicznych z Gminą Kłecko. Włączyły się w ten nurt Koła Łowieckie: „Sarna” z Kłecka oraz „Szarak” z Mieleszynie.