Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2007 REMIZA 3. – Zakrzewo/Dziećmiarki (droga gminna)

REMIZA 3.

Zakrzewo – Dziećmiarki (droga gminna).

2007 r.

Nowym ciekawym i bardzo pozytywnym działaniem były nasadzenia czynione ze środków pozabudżetowych, np. w projekcie „Aktywni Wielkopolanie w ochronie środowiska i krajobrazu rolniczego”. Projekt ten finansowany był ze środków UE i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na szczególną uwagę zasługuje integracja środowiska szkolnego i współdziałanie w wielu projektach ekologicznych z Gminą Kłecko. Podkreślić tutaj należy udział dzieci i młodzieży w realizacji nasadzeń w Gminie Kłecko.

W roku 2007 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji zalesiania terenów Gminy Kłecko dwukrotnie. Uczniowie klas I – III pod nadzorem p. Krzysztofa Gronikowskiego posadzili ok. 100 sadzonek dębów przy drodze gminnej Zakrzewo – Dziećmiarki.

Czas pracy wyniósł 6 godzin. Pracowało 30 osób.

Response code is 404