Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2008 REMIZA 5. – Działyń (teren przy Oczyszczalni Ścieków).

REMIZA 5.

Działyń – teren przylegający do Oczyszczalni Ścieków

24/25 kwietnia 2008 r.

24 kwietnia 2008 r. uczniowie Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa w Kłecku oraz ze SOSW z Kłecka posadzili 200 buków na terenach przylegających do oczyszczalni ścieków w Działyniu. Nasadzeń dokonano na poletku łowieckim Koła Łowieckiego Nr 61,,Sarna”.

Pracowało 40 uczniów, teren nasadzeń obliczono na 1,5 hektara. Uczniowie pracowali w godzinach 8.00 – 13.00 (6 godzin).

Następnie uczniowie poznali zasadę działania Oczyszczalni Ścieków w Działyniu. Gminny inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i zadrzewień – p. Krzysztof Gronikowski zadbał także o poczęstunek dla uczniów. Sadzonki przekazało Koło Łowieckie Nr 61 ,,Sarna” z Kłecka. Uczniowie posadzili ok. 200 buków, natomiast reszta sadzonek była wsparciem dla właścicieli indywidualnych lasów oraz bezkosztowym podarunkiem dla rolników prowadzących nasadzenia indywidualnie (np. remizy wokół oczek wodnych).

Podobną akcję powtórzono 25 kwietnia 2008 r. na tym samym terenie. Wtedy pracowali tylko uczniowie Gimnazjum z Kłecka. Teren zadrzewień obejmował te same okolice, co dzień wcześniej – obrzeża Działynia. Pracowało 20 uczniów, dosadzono 100 drzew. Czas pracy wyniósł 4 godziny.

Na szczególną uwagę zasługuje integracja środowiska szkolnego i współdziałanie w wielu projektach ekologicznych z Gminą Kłecko. Podkreślić tutaj należy udział dzieci i młodzieży w realizacji nasadzeń w Gminie Kłecko.

Stan zadrzewień i zalesień w Gminie Kłecko.

W roku 2008 posadzono w Gminie Kłecko 1779 sztuk drzew i krzewów (573 drzewa /1206 krzewów). W działalności na rzecz ochrony środowiska duży plus stanowi tzw. ,,strefa zielona”. Staraniem Burmistrza Gminy Kłecko, p. Marka Kozickiego prowadzone są permanentnie nasadzenia drzew i krzewów, co przy specyfice terenu bogate w piękne jeziora, ma kapitalne znaczenia.

W ostatnich latach Gmina Kłecko wzbogaciła się o nowe powierzchnie leśne – ok. 50 hektarów. Powyższe działania między innymi stabilizują najsłabsze gleby, przeciwdziałając erozji wietrznej, wodnej. Wpływają także na polepszenie ochrony powietrza, zwiększając możliwości retencjonowania wody oraz mają olbrzymie znaczenie rekreacyjne.

Response code is 404