Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2009 REMIZA 6. – Kamionek (droga powiatowa – aleja klonowa).

REMIZA 6.

Zakrzewo – Kamionek (droga powiatowa – aleja klonowa)

10 marca 2009 r.

Już prawie 200 lat temu, generał Dezydery Chłapowski wprowadzał pasy zadrzewień. Zauważył, że kluczem do dobrego gospodarowania jest właściwe kształtowanie krajobrazu rolniczego. Często zapomina się, że zadrzewienia są przede wszystkim sprzymierzeńcami rolników w zmaganiach o lepsze plony, są niezbędnym elementem krajobrazu.

10 marca 2009 r. uczniowie klas I – III pod nadzorem p. Krzysztofa Gronikowskiego posadzili 200 sadzonek klona jawora wzdłuż drogi powiatowej Zakrzewo – Kamionek.

Czas pracy wyniósł 6 godzin, a powierzchnia nasadzeń ok. 1,5 hektara. Pracowało 40 osób.

Response code is 404