Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2009 REMIZY 1 oraz 5 – Bielawy oraz Działyń (prace pielęgnacyjne).

REMIZA 1.

Bielawy – prace pielęgnacyjne

3 kwietnia 2009 r.

3 kwietnia 2009 r. uczniowie klas I – III pod nadzorem p. Krzysztofa Gronikowskiego prowadzili prace pielęgnacyjne w REMIZIE 1 w Bielawach. Dosadzono jarząb szwedzki, olszę szarą, brzozę i ałyczę.

Czas pracy wyniósł 5 godzin, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 20 uczniów z klas I – II.

REMIZA 5.

Działyń – prace pielęgnacyjne

4 maja 2009 r.

4 maja 2009 r. uczniowie klas I – III pod nadzorem myśliwych: p. Ireneusza Koźmy i p.Włodzimierza Leśnego prowadzili prace pielęgnacyjne w REMIZIE 5 w Działyniu. Dosadzono buk, berberys i ałyczę.

Czas pracy wyniósł 4 godziny, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 25 uczniów z klas I – III.

 

Response code is 404