Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2009

Nasadzenia SOSW z Kłecka

Nadleśnictwo Nowaszyce (Koło Łowieckie „Szarak”).

23 marca 2009 r.

23 marca 2009 r. uczniowie SOSW w Kłecku posadzili 200 sadzonek wierzby białej na terenie Nadleśnictwa Nowaszyce. Prac doglądał p. Włodzimierz Janowski.

REMIZA 7.

Działyń – poletko łowieckie Koła „Sarna”

24 kwietnia 2009 r.

24 kwietnia 2009 r. uczniowie klas I – III posadzili na poletku łowieckim Koła „Sarna” 200 sadzonek świerka i buka.

Czas pracy wyniósł 5 godzin, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 30 uczniów z klas I – II.

NASADZENIE 4.

Kłecko/ Działyń/ Zakrzewo – 2009 r.

Służby budżetowe, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej podległego Urzędowi Miasta i Gminy Kłecko dosadzili 50 – 80 drzew: sosny, świerka, modrzewia oraz brzozy.

REMIZA 6.

Zakrzewo – Kamionek (droga powiatowa – aleja klonowa)

20 maja 2009 r.

20 maja 2009 r. uczniowie klas II – III pod nadzorem p. Krzysztofa Gronikowskiego dosadzili 80 sadzonek klona jawora wzdłuż drogi powiatowej Zakrzewo – Kamionek.

Czas pracy wyniósł 5 godzin, a powierzchnia nasadzeń ok. 1,5 hektara. Pracowało 20 osób.

REMIZA 8.

Dębnica – poletko łowieckie Koła „Sarna”

10 czerwca 2009 r.

10 czerwca 2009 r. uczniowie klas II posadzili na poletku łowieckim Koła „Sarna” 200 sadzonek tarniny berberysu.

Czas pracy wyniósł 6 godzin, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 20 uczniów.

REMIZA 1.

Bielawy – prace pielęgnacyjne

20 września 2009 r.

20 września 2009 r. uczniowie klas I – III pod nadzorem myśliwego, p. Jarosława Frankowskiego dosadzili jarząb szwedzki, olszę szarą, brzozę i ałyczę.

Czas pracy wyniósł 5 godzin, a powierzchnia nasadzeń ok. 2 hektary. Pracowało 15 osób.

REMIZA 8.

Dębnica – prace pielęgnacyjne

26 września 2009 r.

26 września 2009 r. uczniowie klas II pod nadzorem myśliwego, p. Jarosława Frankowskiego prowadzili prace pielęgnacyjne w remizie.

Czas pracy wyniósł 3 godziny, a powierzchnia nasadzeń ok. 2 hektary. Pracowało 15 osób.

W roku 2008/2009 Gmina Kłecko podjęła współdziałanie z Zarządem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Nasadzenia ( np. aleja klonowa przy drodze Zakrzewo – Kamionek) mogły powstać dzięki pozyskaniu sadzonek właśnie z tego źródła.

Response code is 404