Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2010 REMIZA 8. – Dębnica (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

REMIZA 8.

Dębnica – poletko łowieckie Koła „Sarna”

23/24 kwietnia 2010 r.

23 kwietnia 2010 r. uczniowie klas II – III posadzili na poletku łowieckim Koła „Sarna” 200 sadzonek dębu, olszy oraz buka. Pracę nadzorował łowczy, p. Jan Siepak.

Czas pracy wyniósł 4 godziny, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 25 uczniów.

24 kwietnia 2010 r. uczniowie klas II – III posadzili na poletku łowieckim Koła „Sarna” 200 sadzonek dębu, olszy oraz buka. Pracę nadzorował myśliwy, p. Jarosław Frankowski.

Czas pracy wyniósł 4 godziny, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 25 uczniów.

 

Response code is 404