Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2010 REMIZA 8. – Dębnica (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

REMIZA 8.

Dębnica – poletko łowieckie Koła „Sarna”

23/24 kwietnia 2010 r.

23 kwietnia 2010 r. uczniowie klas II – III posadzili na poletku łowieckim Koła „Sarna” 200 sadzonek dębu, olszy oraz buka. Pracę nadzorował łowczy, p. Jan Siepak.

Czas pracy wyniósł 4 godziny, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 25 uczniów.

24 kwietnia 2010 r. uczniowie klas II – III posadzili na poletku łowieckim Koła „Sarna” 200 sadzonek dębu, olszy oraz buka. Pracę nadzorował myśliwy, p. Jarosław Frankowski.

Czas pracy wyniósł 4 godziny, a teren pracy ok. 2 hektary. Pracowało 25 uczniów.

 

1.JPG100_5164.JPG100_5165.JPG100_5166.JPG100_5168.JPG100_5167.JPG100_5169.JPG100_5170.JPG100_5171.JPG100_5172.JPG100_5173.JPG100_5175.JPG100_5176.JPG100_5177.JPG100_5178.JPG100_5179.JPG100_5180.JPG100_5181.JPG100_5182.JPG100_5183.JPG100_5184.JPG100_5185.JPG100_5186.JPG100_5187.JPG100_5188.JPG100_5189.JPG100_5190.JPG100_5191.JPG100_5192.JPG100_5195.JPG100_5196.JPG100_5197.JPG100_5199.JPG100_5200.JPG100_5201.JPG100_5202.JPG100_5204.JPG100_5205.JPG100_5206.JPG100_5208.JPG100_5211.JPG100_5212.JPG100_5214.JPG100_5213.JPG100_5215.JPG100_5218.JPG100_5221.JPG