Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2013 REMIZA 8. – Dębnica (poletko łowieckie Koła „Sarna”).

Zadrzewienia są to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska, które nie stanowią zbiorowisk leśnych wraz z zajmowanym terenem oraz pozostałymi składnikami szaty roślinnej. Drzewa są sojusznikami rolnika, sprzymierzeńcami w zmaganiach o lepsze plony, są niezbędnym elementem krajobrazu. Krajobraz Wielkopolski od wielu wieków jest intensywnie użytkowany rolniczo.

W ostatnich latach gmina Kłecko wzbogaciła się o nowe powierzchnie leśne – ok. 50 hektarów. Uczniowie uczestniczyli w akcjach nasadzeń 2 razy oraz pielęgnacji 3 razy. Pracowaliśmy przede wszystkim na terenie remizy w Dębnicy, w miejscu gdzie wybudowana została woliera adaptacyjna (w 2014 r. rozebrana).

Pracowaliśmy też na terenie remiz w Działyniu i Bielawach, wykonywaliśmy też prace porządkowe w Kłecku (sadzone sosny czarne).

Podsumowując rok 2013: w trzech wyjazdach pracowało 50 uczniów. Pracowaliśmy łącznie ponad 15 godzin. Teren działania objął prawie 10 hektarów.

REMIZA 8.

Dębnica – teren woliery (poletko łowieckie Koła „Sarna”)

16/19 listopada 2013 r.

16/19 listopada 2013 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji zalesiania terenów Gminy Kłecko. Uczniowie klas I – III pracowali pod nadzorem myśliwego, p. Jarosława Frankowskiego na terenie poletka łowieckiego Koła „Sarna” w Dębnicy, w miejscu gdzie była woliera adaptacyjna.

Posadziliśmy sadzonki dębu, buka, olszy, tarniny, berberysu, sosny, ligustru, jabłoni i gruszy na poletku łowieckim Koła Łowieckiego SARNA w Dębnicy. W czasie pracy w Dębnicy prowadziliśmy nasadzenia wzdłuż cieku wodnego. Nasadzenie przy rowie melioracyjnym w wolierze miało stanowić schronienie dla introdukowanych zajęcy. Sadzonki były zabezpieczane specjalnymi osłonkami.

Sadzonki dostarczyło Koło Sarna. Posadziliśmy ponad 300 nowych sadzonek za pierwszym razem, oraz 200 w czasie drugiej akcji.

REMIZY:1,7.

Bielawy/Dziećmiarki (poletka łowieckie Koła „Sarna”) – prace pielęgnacyjne

20 listopada 2013 r.

Response code is 404