Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2014 REMIZA 1. – Bielawy (teren przylegający do wysypiska śmieci).

REMIZY:1,5,8.

Bielawy/Działyń (poletka łowieckie Koła „Sarna”) – prace pielęgnacyjne

jesień 2014 r.

W dwóch wyjazdach w roku 2014 pracowało 25 uczniów. Podjęliśmy 2 akcje dosadzania w REMIZACH 1/ 8 (Bielawy, Dębnica) oraz jedną pielęgnacji (Działyń) – REMIZA 5. Pracowaliśmy łącznie ponad 8 godzin. Teren działania objął prawie 10 hektarów.

Pracowaliśmy na terenie tworzonych w latach ubiegłych remiz w Działyniu, Dębnicy oraz Bielawach. Prowadziliśmy też prace porządkowe w Kłecku (sosny czarne).

9 listopada 2014 r. w REMIZIE 8 nasadzenia w Dębnicy (jarzębina, świdośliwa Lamarcka) – 100 sztuk prowadziło Koło Łowieckie „Sarna”.

W działalności na rzecz ochrony środowiska duży plus stanowi tzw. ,,strefa zielona”. Prowadzone są permanentnie nasadzenia drzew i krzewów, co przy specyfice terenu bogatego w piękne jeziora, ma kapitalne znaczenie. Nieużytki wzbogacają mozaikowatość środowiska polnego.

Response code is 404