Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2015 REMIZA 9. – Zakrzewo/Kamionek (droga powiatowa).

REMIZA 9.

Zakrzewo – Kamionek (droga powiatowa – aleja klonowa)

23 listopada 2015 r.

23 listopada 2015 r. uczniowie gimnazjum przyłączyli się do akcji tworzenia nasadzeń śródpolnych na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. Akcję przygotował Urząd Miejski Gminy Kłecko we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jednorzędowe, dwustronne zadrzewienia sadzone były wzdłuż drogi Zakrzewo – Kamionek. To mały wkład gimnazjalistów w działania Gminy Kłecko na rzecz zachowania i odtwarzania alejowego krajobrazu polskiej wsi. Sadzonymi gatunkami były klon zwyczajny oraz lipa drobnolistna. Instruktaż prawidłowego sadzenia dla uczniów przeprowadził p. Artur Golis, specjalista ds. ochrony przyrody ZPKWW.

Czas pracy wyniósł 3 godziny, a powierzchnia nasadzeń ok. 1 hektara. Pracowało 10 osób.

Uczniowie oraz specjalnie wynajęta do tego przedsięwzięcia firma posadzili 200 drzew o wysokości ok. 2 m. Sadzonki rozmieszczane były po obu stronach drogi, co 6 metrów. Drzewka były palikowane oraz zabezpieczane specjalnymi osłonkami. Teren przylegający do obsadzanej drogi jest użytkowany rolniczo. Pobocze porośnięte roślinnością zielną zawierało już nasadzenia, które były uzupełniane lub tworzone od podstaw. Gmina Kłecko pozyskała odpowiedniej jakości materiał nasadzeniowy. Dowiedzieliśmy się, że szerokość pasa zieleni, zapewniająca wystarczające warunki jej wegetacji i pielęgnacji powinna wynosić co najmniej 3,0 m, jeżeli jest to rząd drzew, żywopłot lub pasmo krzewów. Nowe drzewa sadzone były w takim miejscach, żeby zminimalizować ich ewentualną uciążliwość dla ruchu drogowego i sąsiadujących rolników. Rolę drzew rozumie na szczęście coraz więcej rolników, zwłaszcza tych prowadzących nowoczesne gospodarstwa. Na ziemiach polskich tradycja sadzenia drzew dla zwiększenia plonów sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to generał Dezydery Chłapowski, jako jeden z pierwszych wprowadził w swoim majątku w Turwi istniejące po dziś dzień pasy zadrzewieniowe.

W imię wspierania bioróżnorodności, należy sadzić przy drogach rodzime drzewa. Znaczenie ekologiczne sadzonych przez nas gatunków lip i klonów jest bardzo duże. W drewnie lip szybciej niż w dębach tworzą się rozległe dziuple, lipy są długowieczne i osiągają wielkie rozmiary. Liczna jest gromada związanych z nimi gatunków, w tym szczególnie próchnojadów. Lipy często goszczą roje dzikich pszczół, stanowią doskonałe źródło pożytku dla pszczół, przez co są chętnie widzianym składnikiem zieleni śródpolnej. Częste są też aleje klonowe, wyjątkowo piękne w okresie wiosennego kwitnienia i jesiennego przebarwiania się liści.

Response code is 404