Tworzenie remiz śródpolnych w roku 2016 REMIZA 10. – Działyń (poletko łowieckie Koła „Sarna”).

REMIZA 10.

Działyń – poletko łowieckie Koła „Sarna”

22 marca 2016 r.

22 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji tworzenia zadrzewień śródpolnych w okolicach Działynia. Razem z myśliwymi z Koła Łowieckiego Nr 61 „Sarna” z Kłecka: Andrzejem Frankowskim, Dariuszem Frankowskim oraz Jarkiem Frankowskim 15 gimnazjalistów sadziło pasowo przy drodze polnej jabłonie, świdośliwy, rokitnika oraz różę pomarszczoną. Drzewka owocowe do nasadzeń przekazali jak zawsze otwarci na nasze działania ekologiczne Państwo Stempniewscy – właściciele szkółki roślin ozdobnych z Karniszewa. Ponad 50 dębów, świerki, grusze i buki przekazała rodzina gimnazjalisty, Macieja Jaskulskiego. Nie odstraszyła nas dżdżysta pogoda, nagrodą było wspólne ognisko z kiełbaskami przygotowane przez współpracujące z gimnazjum Koło „Sarna”.

Czas pracy wyniósł 4 godziny, a powierzchnia nasadzeń ok. 2 hektary. Pracowało 15 osób.

Budki lęgowe i remizy – działamy z myślą o ptakach.

Jako wieloletni uczestnik „Ożywić pola” nie zapominamy o podstawowym zadaniu w programie, czyli o sadzeniu nowych i pielęgnacji starych remiz. Zakładanie remiz śródpolnych służy zwierzynie oraz całej przyrodzie. To niezbędny element pozwalający kształtować środowisko polne w sposób maksymalnie korzystny dla bytowania dzikich zwierząt. Doskonale wiemy, co kryje się pod hasłem remizy dla ptaków.

Jednak dla tych, którym remiza kojarzy się jedynie z siedzibą straży pożarnej i tych, którzy chcieliby uporządkować swoją wiedzę, krótkie wyjaśnienie tego pojęcia.

Tradycyjnie – remiza to niewielkie skupisko drzew, krzewów i roślin zielnych pośród pól. Swoista wysepka bioróżnorodności wśród monokultury upraw, maleńka oaza dla wielu zwierząt i roślin w świecie zdominowanym przez potrzeby człowieka. Tworzyliśmy remizę głównie z myślą o ptakach, ale z pewnością nie tylko one dobrze się tam poczują. Zamieszkają tam też owady, pająki, płazy (ropuchy, żaby), gady (jaszczurki, zaskrońce), małe ssaki (ryjówki, jeże). Wszystkie zwierzęta będą mile widziane, bowiem zwiększają bioróżnorodność!

Zadrzewienia śródpolne oraz inne tzw. użytki ekologiczne są wciąż mało docenianym składnikiem krajobrazu rolniczego. Tymczasem w każdym obwodzie łowieckim znajdują się niewielkie skrawki nieuprawianego terenu, na których można założyć remizy, choćby niewielkie. W ten sposób tworzy się tzw. teren mozaikowy. Z punktu widzenia zwierząt bytujących w środowisku rolniczym remizy śródpolne i inne zakrzewienia spełniają wiele bardzo ważnych funkcji: stanowią naturalną osłonę przed ujemnym wpływem czynników atmosferycznych, są rezerwuarem bazy pokarmowej oraz dają zwierzynie schronienie. Zalesiając mało żyzne pola czy ich fragmenty sprawiamy, że jednolity krajobraz zaczyna się stopniowo przekształcać w coraz bardziej złożony układ ekologiczny. W akcję „Ożywić pola” angażują się rolnicy i myśliwi.

Ptaki towarzyszą ludziom od zawsze. Ożywiają w sposób namacalny nasze otoczenie. Oprócz „umilania” życia człowiekowi, ptaki spełniają też ważna rolę w środowisku: niszczą wiele szkodliwych owadów, zjadają resztki i odpadki, rozsiewają wiele gatunków drzew i krzewów. Drapieżniki zabijają duże ilości gryzoni, eliminują osobniki chore i osłabione. Wszystkie te zalety ptaków człowiek dostrzegł już dawno. Dlatego pojawiła się u niego chęć niesienia im pomocy i ochrony. Można przyjąć, że wieszanie budek stanowi rekompensatę dla ptaków za szkody, których doznały z ręki człowieka.

Przyłączyliśmy się do inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – akcji wieszania budek lęgowych dla ptaków. Przedwiośnie to dobry czas, aby pomóc ptakom, które niebawem przystąpią do lęgów. W miejscach, gdzie brakuje okazałych dziuplastych drzew, skrzynka lęgowa okazuje się idealnym miejscem do złożenia jaj i wychowania piskląt.

Drewniane budki wieszaliśmy fachowo, w miejscach ustronnych, mało uczęszczanych przez ludzi i mocowaliśmy je solidnie. Mamy nadzieję, że skrzynki, które zostały rozwieszone przypadną do gustu ptasim lokatorom!

 

Response code is 404