Uczniowie na warsztatach „Eko – Logika” i koncercie zespołu Papa D – impreza z cyklu Zielona Polska w Poznaniu.

11 września 2015 roku grupa gimnazjalistów z Kłecka uczestniczyła w spotkaniu z zakresu ochrony środowiska pt. „Eko – Logika” z cyklu „ Zielona Polska”. Patronat nad imprezą edukacyjno – szkoleniową objęło Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska. Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Kłecko.

Młodzi ekolodzy udali się do Poznania wraz z opiekunem, Beatą Trocha. W Hali UAM „Morasko” zaplanowano od godziny 18.00 program składający się z dwóch części: edukacyjnej i artystycznej. Widownia hali zapełniała się już od godziny 17.30.

Naszą szkołę reprezentowało 14 uczniów z klas I – II: Asia Hoffman, Weronika Kusa, Kasia Maciejewska, Weronika Grzechowiak, Aleksandra Frąckowiak, Daria Niemczewska, Michał i Agata Laseccy, Kinga Balcerek, Julia Papierska, Jarek Binkowski, Mikołaj Michalak i Mateusz Adamski. Gimnazjalistom towarzyszyła reprezentacja ZSP z Kłecka, 17 uczniów oraz opiekunki: Anna Tomczak i Bogumiła Gągalska.

Do dbania o nasze środowisko zachęcał nas Gerard Sawicki – przyrodnik oraz dziennikarz Telewizji Polskiej SA. Wszyscy z ciekawością wysłuchali półgodzinnego wykładu wzbogaconego barwną prezentacją, filmami, zdjęciami oraz spotami reklamowymi. Temat główny prelekcji „Jesteśmy częścią przyrody” przybliżył szeroko pojęte treści ekologiczne: relacji ludzi ze środowiskiem na przestrzeni dziejów, zrównoważonego rozwoju, katastrof ekologicznych, rozpoznania zagrożeń środowiska, bioróżnorodności, korytarzy ekologicznych, rozpoznawania zagrożeń środowiska oraz ochrony gatunków i ich siedlisk. Krótkie filmy edukacyjne poświęcone były między innymi tematyce: korytarzy życia, 20 lat OTOP, niedźwiedzi, akcji ratowania rysi, fok w Bałtyku, zachowań ekologicznych oraz zobowiązań WWF.

Prelegent wspomniał, że dobrym wskaźnikiem zmian zachodzących w środowisku są PTAKI, które wzbogacają nasze życie. Naszym zadaniem jest ochrona miejsc ich bytowania, np. lasów, pól, łąk, dolin rzecznych itp. Było to doskonałe nawiązanie do realizowanego przez nasze gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 projektu ogólnopolskiego „Ożywić pola. Rok bażanta”.

Dzięki prelekcji Gerarda Sawickiego poznaliśmy założenia działalności kilku organizacji ekologicznych: WWF, EEP, OTOP ( Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków) oraz prowadzonych przez nie kampanii, np. na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów, ochrony orangutanów i ochrony rysi. Usłyszeliśmy także kilka cennych wskazówek dotyczących zdrowego trybu życia.

Dodatkową atrakcją dla uczestników spotkania okazał się koncert zespołu Papa D, który obchodzi jubileusz 30 – lecia istnienia. Od 2007 roku zespół tworzy i występuje pod nazwą Papa D. Aktualnie w składzie grupy są: wokalista – Paweł Stasiak oraz muzycy: Darek Piskorz, Waldemar Kuleczka, Jacek Szewczyk, Filip Siejka. Zespół kilkakrotnie zmieniał skład, a także nazwę, ale niezmiennie taneczny klimat pokochało kilka pokoleń Polaków. Muzyka zaproponowana w czasie piątkowego koncertu w Poznaniu połączyła osoby różnych pokoleń. Przed sceną bawiły się dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice i dziadkowie. Każda piosenka była gorąco oklaskiwana, a zespół chętnie bisował. Tańczyliśmy przy największych przebojach, które zespół Papa D wylansował w swojej karierze: Monaliza, O-La-La, Naj story, Nasz Disneyland, Ocean wspomnień, Nietykalni, Kamikaze wróć, Maxi singiel, Czarny śnieg, Pocztówka z wakacji, Panorama Tatr czy Te głupie strachy. Kilka utworów po angielsku pochodziło z albumu Papa Loves Dance (2013), np. Sunshine Reggae czy Tora Tora Tora. Ponad godzinny występ grupy Pawła Stasiaka rozgrzał poznańską publiczność. Okazało się, że i dzisiejsi nastolatkowie znają przeboje grupy, która była niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki pop lat 80.

Halę UAM opuściliśmy około 19.45, po czym w znakomitych nastrojach udaliśmy się na późną kolację i autobusem do Kłecka. Nasza wycieczka zakończyła się o godzinie 22.00.

Bardzo dziękujemy burmistrzowi Adamowi Serwatce oraz Krzysztofowi Gronikowskiemu – koordynatorowi ds. ekologii z ramienia Gminy Kłecko za ekologiczno – muzyczne piątkowe popołudnie!

Response code is 400