Wolontariat

Żyjemy na tyle, na ile istniejmy dla innych ludzi.

Wolontariat Młodzieżowy Klub Ośmiu – krótka historia

Wolontariat, to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej, w tym nauczycieli i rodziców, na rzecz potrzebujących. Praca na rzecz drugiego człowieka uczy empatii, szacunku i tolerancji, uwrażliwia na cierpienie, samotność i potrzeby innych, inspiruje do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Inicjatywa powołania Wolontariatu zrodziła się w związku z zajęciami integracyjnymi, które były realizowane w 2013 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z Okazji Dnia Kobiet, w ramach konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Podjęta współpraca zaowocowała powstaniem nieformalnej grupy młodzieży gimnazjalnej, dla której chęć niesienia pomocy wydawała się atrakcyjną alternatywą dla skomercjalizowanego i konsumpcyjnego świata ich rówieśników. W październiku 2013 roku Wolontariat został zarejestrowany w Fundacji Świat na Tak i dołączył do projektu Kluby Ośmiu, dzięki czemu możemy posługiwać się nazwą Wolontariat Młodzieżowy Klub Ośmiu, okazywać legitymacjami, indeksami oraz korzystać z logo Fundacji. Idea wolontariatu oparta jest na trzech zasadach: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra, zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”, budowanie cywilizacji miłości.

Zakres działań

Klub zrzesza zarówno gimnazjalistów jak i absolwentów gimnazjum. Członkowie Wolontariatu podejmują pracę w wymiarze niekolidującym z obowiązkami szkolnymi i domowymi. Staramy się, aby podstawą relacji były: przyjaźń, prawda i życzliwość. Do tej pory obszary działalności obejmowały środowisko szkolne:

 • pomoc uczniom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach losowych;
 • przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin najuboższych;
 • propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych w ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu”;

środowisko lokalne – współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym:

 • integracyjny Dzień Kobiet;
 • Wielka Zabawa Rodzinna,
 • warsztaty kulinarne – wspólne pieczenie pierników,
 • Dzień Chłopca,
 • Dzień Patrona,
 • zajęcia integracyjne,
 • warsztaty fotograficzne,
 • Starszy Kolega,

Parafię:

 • Parafialny Festyn Rodzinny,
 • zbieranie makulatury na studnię dla Sudanu,
 • zbieranie cukierków i piłek dla dzieci z Czadu.

Ponadto co roku organizowana jest pomoc dla schroniska zwierząt w Gnieźnie.

Nauczyciele pracujący na rzecz Wolontariatu:

Opiekun – Natalia Maciuszek

Koordynatorzy – Renata Duda, Monika Kaźmierczak – Pućka

Nauczyciele współpracujący: Lucyna Kamińska, Anna Nowowiejska, Małgorzata Zielińska, Barbara Wawrzyniak, Dorota Krzyżanowska, Jolanta Leśna, Danuta Bodus.