Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. Zachęcamy do jazdy rowerem – projekt konkursowy.

Problemy związane z motoryzacją zna każdy – zanieczyszczenie powietrza gazami cieplarnianymi, wzrost odmotoryzacyjnych emisji substancji toksycznych, hałas, brak miejsc parkingowych, korki. Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Jazda rowerem nie pociąga za sobą w ogóle emisji spalin, hałasu, zajęcia terenu i kosztownych inwestycji. Nie można pominąć aspektu zdrowotnego, zwiększenia wydajności prawie wszystkich układów człowieka np. ruchu, oddechowego, krwionośnego przyczynia się także do zwiększenia wydzielania m.in. endorfin, które wywołują doskonałe samopoczucie i zadowolenie z siebie.

Rower, jako środek komunikacji miejskiej oraz promowanie atrakcji turystyczno – przyrodniczych powiatu gnieźnieńskiego, to główne cele zaplanowanego na kwiecień przez Starostwo konkursu na ulotkę.

Przygotowując szkolne prace uczniowie wykorzystali w nich własnoręcznie zrobione fotki kolegów z klasy II c: Dominika Tchórzewskiego i Mateusza Błażykowskiego.

Response code is 400