Z wizytą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie

20 marca 34 – osobowa reprezentacja gimnazjalistów z klas III zwiedzała Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. Opiekunami grupy byli: Dyrektor – p. Zbigniew Beling, pedagog – p. Monika Kaźmierczak – Pućka oraz biolog – p. Beata Trocha. PWSZ to publiczna uczelnia zawodowa utworzona w 2004 r. Naszym przewodnikiem po tej gnieźnieńskiej Uczelni był Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. Jerzy Siepak.

Zobaczyliśmy, że w nowoczesnych laboratoriach studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności. Jak podkreślał Profesor Siepak w Gnieźnie stworzono takie warunki studiowania, aby każdy student miał swoje własne stanowisko z dostępem do aparatury badawczej. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi PWSZ w Gnieźnie mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju i uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Studenci mają możliwość odbywania praktyk, stażów, czy też realizacji tematu prac dyplomowych w firmach w całej Polsce i za granicą. Uczelnia organizuje dla swoich studentów wycieczki naukowe do zakładów produkcyjnych.

Główne akcenty PWSZ w Gnieźnie kładzie na kreatywność sprzyjającą tworzeniu nowych technologii oraz partnerskie współdziałanie z otoczeniem, szczególnie z przedsiębiorcami. Uczelnia gwarantuje urozmaicony i ciekawy program studiów oraz przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich w innych uczelniach akademickich. Atutem PWSZ w Gnieźnie są bezpłatne studia stacjonarne na wielu kierunkach, studenci mogą się też ubiegać o pomoc materialną w formie stypendiów. 880 studentów ma możliwość kształcenia na kierunkach inżynierskich (elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, transport i zarządzanie oraz inżynieria produkcji) oraz licencjackich (pielęgniarstwo, fizjoterapia).

PWSZ w Gnieźnie współpracuje z Politechnika Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy. Studenci PWSZ wyjeżdżają w ramach programu Erasmus na semestr studiów do uczelni w Holandii, Portugalii, na Litwie, w Niemczech oraz na praktyki do Grecji. Absolwenci zdobywają nagrody w konkursach na najlepsze prace inżynierskie w dziedzinach zarządzania i inżynierii produkcji oraz informatyki. Studenci mają okazję uczyć się od profesorów z bogatym dorobkiem naukowym oraz młodych pracowników nauki, którzy realizują badania m.in. w poznańskich ośrodkach akademickich. Są wśród nich specjaliści w dziedzinach nauk technicznych, przyrodniczych i medycznych.

W czasie 4 – godzinnego spotkania swoją wiedzą, umiejętnościami i pasją podzielili się z nami: fizjoterapeutka – mgr Lidia Nowak oraz chemik – mgr inż. Karol Ciesielski. Zwiedziliśmy Instytuty: Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Transportu, Ochrony Środowiska, Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Nauk o Zdrowiu.

Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy także ekspozycję poświęconą patronowi Uczelni – Hipolitowi Cegielskiemu (1813 – 1868), który urodził się w Ławkach koło Trzemeszna. Należący do grona najwybitniejszych postaci w dziejach Wielkopolski Cegielski był nauczycielem, filologiem, przemysłowcem, kupcem, wydawcą i działaczem społecznym. Wystawa pokazała, że wywarł On znaczący wpływ na życie społeczno – polityczne, kulturę i gospodarkę dzięki wielkiej indywidualności, wszechstronności i energii z jaką działał.

Wymogi współczesnego rynku pracy sprawiają, że sama wiedza to za mało – pracodawcy oczekują od absolwentów doświadczenia – praktyki zawodowej. Gimnazjaliści mogli przekonać się, że absolwenci PWSZ w Gnieźnie bez trudu radzą sobie na studiach drugiego stopnia oraz na rynku pracy (w firmach państwowych i prywatnych, krajowych i zagranicznych) a także realizują się naukowo. Może wśród zwiedzających uczniów klas III znajdą się przyszli studenci PWSZ w Gnieźnie? Po wspólnym obiedzie, około 12.30 opuściliśmy gościnne mury gnieźnieńskiej Uczelni i wróciliśmy do Kłecka. (Beata Trocha)